Zniesienie wiz dla Polaków. Telenowela. Odcinek 183572

zniesienie wiz do USA

Podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Polski Andrzejem Dudą, wiceprezydent USA Mike Pence wyraził przekonanie że Polska ma duże szanse na przyłączenie do programu Visa Waiver.

Polska osiągnęła już sytuację, w której może uczestniczyć w programie Visa Waiver, musi jeszcze nastąpić certyfikacja i Polska wkrótce dołączy do tego programu” powiedział Mike Pence.

Czekamy więc na kolejny odcinek telenoweli. Prawdopodobnie, jako główny bohater wystąpi w niej już nowy prezydent USA.
Równocześnie chcielibyśmy przypomnieć, iż każda osoba może sprawdzić jakie jest oficjalne stanowisko Stanów Zjednoczonych dotyczące ruchu bezwizowego i która strona nie trzyma się skryptu zapisanego w „głównym scenariuszu tej telenoweli”.
Poniżej link do strony rządowej programu Visa Waiver oraz szczegółowe wyjaśnienie (źródło: Wikipedia) na czym polega Visa Waiver.

https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program

Visa Waiver Program – program rządu Stanów Zjednoczonych, który pozwala obywatelom poszczególnych krajów podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych lub biznesowych na okres do 90 dni bez konieczności uzyskania wizy. Odnosi się do 50 stanów USA, jak również terytoriów USA Portoryko i Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych z ograniczonym zastosowaniem do innych obszarów w USA. Kraje objęte tym programem są uważane za rozwinięte i mają bardzo wysoki wskaźnik rozwoju społecznego.

Wymagania dla obywateli
Aby obywatele danego kraju mogli uczestniczyć w programie VWP, powinni wypełnić specjalny formularz, posiadać ważny indywidualny paszport biometryczny możliwy do odczytania maszynowego oraz bilet powrotny albo dalszy.

Podróż dzieci powinna być odnotowana w paszporcie rodziców. Standardowy wymóg ważności paszportu wynosi 6 miesięcy poza przewidywaną datą wyjazdu ze Stanów Zjednoczonych. USA podpisało umowy z wieloma krajami zezwalające na pominięcie tego wymogu. Wymagania paszportu (dla obywateli krajów objętych programem przed 2008) są uzależnione od daty wydania paszportu:

 • paszporty wydane przed 26 października 2005 powinny dawać możliwość odczytania maszynowego;
 • paszporty wydane od 26 października 2005 do 25 października 2006 powinny dawać możliwość odczytania maszynowego i zawierać zdjęcie;
 • paszporty wydane w dniu lub po 26 października 2006 muszą być biometryczne (e-paszport), tj. muszą zawierać elektroniczny chip z informacji biograficznych i biometrycznych. E-paszport jest obowiązkowy dla podróży bezwizowych z paszportem jednego z krajów ostatnio dodanych VWP, a mianowicie: Republika Czeska, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Słowacja i Korea Południowa

Program Visa Waiver: zakwalifikowane kraje
Aby kwalifikować się do zwolnienia z obowiązku wizowego w ramach programu ruchu bezwizowego, podróżnik starający się o dopuszczenie wjazdu do Stanów Zjednoczonych musi być obywatelem kraju, który został uznany przez Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych (Department of Homeland Security), w porozumieniu z sekretarzem stanu za kraj programu. Stali mieszkańcy wyznaczonych państw, którzy nie są obywatelami wyznaczonego kraju, nie kwalifikują się do zniesienia wiz. Kryteria wyznaczania krajów programu zostały określone ustawach: Immigration and Nationality Act (U.S.C. 1187), Border Security Act, Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act (EBSVERA), m.in. w sekcji 217 INAU. Wymagane jest spełnienie kryteriów bezpieczeństwa i bardzo mała częstość odmawiania wstępu osobom podróżującym „nieimigracyjnie” (mniej niż trzy procent ogólnej liczby podróżujących w poprzednim roku podatkowym), a także zachowanie zgodności z prawem imigracyjnym Stanów Zjednoczonych

Uprawnienie do zwolnienia z obowiązku wizowego może być wycofane w każdym czasie. Zazwyczaj to może się zdarzyć, jeśli Stany Zjednoczone uważają, że obywatele danego kraju w większym stopniu niż wcześniej naruszają ograniczenia VWP, takie jak praca bez pozwolenia, lub przekraczających dozwolony okres pobytu w Stanach Zjednoczonych. Dlatego Argentyna została wykluczona z VWP w 2002 roku w związku z kryzysem finansowym w tym kraju i jego potencjalnym wpływem na masową emigrację i bezprawne przekroczenie dozwolonego czasu pobytu swoich obywateli w Stanach Zjednoczonych w drodze do VWP. Udział Urugwaju w programie został odwołany w 2003 roku z podobnych powodów. Powszechnie uważa się, że obywatele krajów stabilnych politycznie i gospodarczo rzadko podróżują w celu nielegalnego poszukiwania pracy.

Obecnie obywatele 38 krajów mają prawo do bezwizowego wjazdu do Stanów Zjednoczonych w ramach programu ruchu bezwizowego

Program Visa Waiver: kraje nominowane
Kraje nominowane do statusu w Visa Waiver Program mają status roadmap i kwalifikują się do udziału w postępowaniu. Procedurę nominacji rozpoczyna Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych (Department of Homeland Security), który – w porozumieniu z sekretariatem stanu – ocenia wpływ uznania danego kraju za uczestnika VWP na możliwości egzekwowania prawa Stanów Zjednoczonych i na problemy bezpieczeństwa, np. na możliwości egzekwowania przepisów imigracyjnych i dotrzymania warunków istniejących umów ekstradycyjnych. Nie ustalono harmonogramu, jak długo kraj może pozostać na wyznaczonej liście przed zatwierdzeniem lub odrzuceniem z programu.

Od 2005 roku Departament Stanu USA prowadził dyskusje z krajami określanymi jako roadmap, które są zainteresowane przyłączeniem (lub ponowne przyłączanie) do VWP. Są to:

 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Polska
 • Rumunia
 • Turcja
 • Argentyna (wcześniejszy członek, 1996-2002)
  Brazylia
 • Urugwaj (wcześniejszy członek, 1999-2003)
 • Azja
 • Cypr
 • Izrael
 • Hongkong

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię