im·peach·ment – od 3 dni najpopularniejsze słowo w sieci

Law and Justice in United States of America

im·peach·ment – najpopularniejsze słowo w sieci

Po tym jak Nancy Pelosi ogłosiła wszczęcie formalnego dochodzenia w sprawie impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa, słowo to stało się najczęściej wyszukiwanym w słownikach internetowych.

noun

1. the action of calling into question the integrity or validity of something.
„the prosecutor’s detailed impeachment of the character witness”
o BRITISH
a charge of treason or another crime against the state.
„the king cynically abandoned him, encouraging his impeachment”
o US
a charge of misconduct made against the holder of a public office.
„the president is facing impeachment over the scandal”

Impeachment to nic innego jak procedura pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej najwyższych osób w państwie.

Po raz pierwszy proces ten pojawił się w XIV-wiecznej Anglii jako prawo do odwoływania doradców króla oraz urzędników przez parlament.

Na świecie praktyki te zniknęły w XIX wieku, ale nie w Stanach Zjednoczonych gdzie impeachment jest nadal praktykowany. Konstytucja USA daje kongresowi uprawnienie do oskarżania i usuwania „Prezydenta, wiceprezydenta i wszystkich urzędników państwowych Stanów Zjednoczonych” po ustaleniu, że funkcjonariusze owi popełnili „Zdradę, przekupstwo lub inne poważne przestępstwa i wykroczenia ”.

Impeachment, jak wyjaśnił Alexander Hamilton, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych Ameryki,

„różni się od sądów cywilnych lub karnych tym, że ściśle wiąże się z niewłaściwym postępowaniem mężczyzn na stanowiskach publicznych lub innymi słowy z ich nadużyciami lub naruszenia zaufania publicznego”.

Zagłębiając się w historię impeachmentu w Ameryce odkryliśmy, że Izba Reprezentantów próbowała wszcząć ten proces aż 60 razy. Tylko w 19 przypadkach doszło do procesu, a w 8 do skazania.

Większość z nas pamięta proces impeachmentu prezydenta Billa Clintona i jego wypowiedź „Nie miałem stosunków seksualnych z tą kobietą”.

Próba usunięcia go ze stanowiska nie udała się. Clinton został uniewinniony 12 lutego 1999, przez głosowanie Senatu stosunkiem 55 do 45 głosów. Bill Clinton był jednym z dwóch prezydentów USA dotkniętych tą procedurą w całej historii tego kraju.

Pierwszym był Andrew Johnson, przeciwko któremu proces rozpoczęto w marcu 1868 roku, oskarżając go o poważne przestępstwa i wykroczenia. Głównym wykroczeniem Johnsona było pogwałcenie prawa weta i usunięcie ze stanowiska urzędu Sekretarza Wojny Edwina M. Stantona. Andrew Johnson, tak samo jak Clinto, nie został usunięty z zajmowanego stanowiska.

Izba Reprezentantów postawiła w stan oskarżenia jeszcze jednego z prezydenta USA, Richarda Nixona. W tym przypadku do procesu jednak nie doszło. Pomimo tego, że komisja zatwierdziła trzy zarzuty przeciwko niemu – utrudnianie pracy wymiaru sprawiedliwości, nadużywanie władzy i pogardę dla Kongresu. Nixon aby uniknąć procesu w Senacie, ustąpić z urzędu 8 sierpnia 1974 roku. W orędziu do narodu, przyznał się do niewłaściwych osądów i stwierdził, że ustępuje ze stanowiska, gdyż stracił poparcie w Kongresie, pomijając milczeniem ewentualny proces.

Izba Reprezentantów próbowała również znaleźć wystarczająco zarzutów przeciwko takim prezydentom jak John Tyler, James Buchanan, Ulysses. S. Grant, Herbert Hoover, Harry S. Truman, Ronald Reagan, George H. W. Bush. i Barack Obama. Próby impeachmentu w przypadku tych przywódców nie powiodły się.

Jednego z wyżej wymienionych próbowano sądzić dwa razy. Georga H. W. Busha po raz pierwszy dotknął ten proces jako wiceprezydenta, a po raz drugi na stanowisku prezydenta.

Wśród 60 prób impeachmentu ośmiu oskarżonych sędziów zostało skazanych i usuniętych ze swoich stanowisk. Byli nimi West H. Humphreys, Johm Pickering, Robert W. Archbald, Halsted L. Ritter, Harry E. Claiborne, Alcee L. Hastings, Walter L. Nixon i G. Thomas Porteous, Jr. Ten ostatni na liście był sędzią w stanie Luizjana. Został usunięty ze stanowiska w 2010 za przyjmowanie łapówek i krzywoprzysięstwo.

Oprócz impeachmentu inną, prawnie ustanowioną drogą do legalnego pozbawienia władzy prezydenta USA jest 25. poprawka do konstytucji. Uchwalona została w 1963 r. po zabójstwie prezydenta J.F. Kennedy′ego. Pozwala ona, aby wiceprezydent razem z większością gabinetu przedłożyli w Kongresie deklarację do usunięcia prezydenta z urzędu z powodu jego fizycznej albo umysłowej niezdolności do pełnienia obowiązków.

Jeśli Kongres wyrazi zgodę, rządy w kraju przejmuje wiceprezydent.

„Ilekroć wiceprezydent i większość kierowników resortów lub innego ciała określonego przez Kongres w drodze ustawy złoży prezydentowi ad interim Senatu i przewodniczącemu Izby Reprezentantów pisemne oświadczenie, że prezydent nie może sprawować władzy i zadań swojego urzędu, wiceprezydent niezwłocznie przejmuje władzę i zadania tego urzędu jako pełniący obowiązki prezydenta.”

[bsa_pro_ad_space id=5]

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię