6 listopada – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Eksploatacji Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych.

Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Eksploatacji Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych.

6 listopada 2001 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych. Za cel postawiono sobie zwrócenie uwagi społeczeństwa na to, że środowisko przyrodnicze jest niezawinioną ofiarą wojen i konfliktów zbrojnych. Zasoby naturalne są niszczone i skażone na długie lata, nawet po ustaniu działań wojennych.
Najgorszy wpływ wojen na środowisko rozpoczął się w XX wieku. Podczas I wojny światowej wystrzeliwano pociski artyleryjskie niosące ze sobą substancje chemiczne, które przedostały się do gleby i zanieczyściły ją na wiele lat.
Bomby zrzucone na Nagasaki i Hiroszimę na zawsze skaziły ziemię radioaktywnymi izotopami. Odpady po próbach atomowych były zatapiane w morzach aż do 1983 roku. W Morzu Barentsa i Karskim znajduje się 12 tys. zatopionych kontenerów z tego typu odpadami oraz około 20 reaktorów atomowych z łodzi podwodnych. To tylko kwestia czasu kiedy kontenery ulegną korozji i radioaktywny materiał skazi wody.

Kolejny przykład to wojna w Zatoce Perskiej podczas której wysadzano w powietrze szyby naftowe oraz spuszczono znaczne ilości ropy naftowej do morza.
W czasie wojen w Demokratycznej Republice Konga uchodźcy wykarczowali tereny zalesione a w Rwandzie zniszczyli obszar zamieszkany przez zagrożone wyginięciem goryle.
To tylko niektóre z przykładów wpływu wojen na środowisko naturalne. Ludzkość zawsze liczy ofiary wojenne w kategoriach rannych i zabitych żołnierzy i cywilów. Zanieczyszczone wody gruntowe, gleby uprawne, wycięte lasy to również ofiary wojen. Zanieczyszczenia doprowadzają do klęsk ekologicznych, zmian roślinności oraz wymierania gatunków zwierząt.

W ciągu ostatnich 60 lat co najmniej 40 procent konfliktów wojennych było związanych z eksploatacją zasobów naturalnych i cennych. Może warto o tym pamiętać w dzisiejszym dniu.

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię