Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych planuje przekazać Amerykanom 500 mld USD

Rząd pracuje nad planem ustabilizowania gospodarki amerykańskiej. Politycy mają nadzieję dopracować projekt ustawy zawierający pakiet stymulacyjny do końca tygodnia.
Mitch McConnell, lider większości w Senacie, powiedział „Nie odroczę Senatu, dopóki nie wydamy pakietu pomocy. Nigdzie nie wychodzimy, dopóki nie dostarczymy rozwiązań”.

W dzisiejszym memorandum Skarb Państwa wezwał do przygotowania dwóch pakietów pomocy skierowanych do osób fizycznych, każdy wysokości 250 miliardów dolarów. Pierwszy zestaw czeków zostałby rozesłany do gospodarstw domowych już 6 kwietnia, kolejny w połowie maja. Departament sugeruje, że wysokość otrzymanej zapomogi powinna zależeć od wysokości dochodów oraz wielkości rodziny. Ekonomiści i politycy z obu partii faworyzują rozwiązanie wysłania 1000 USD dla każdego domostwa w Ameryce. Według nich jest to najszybszy i najbardziej efektywny rodzaj szybkiej pomocy.

Plan zaleca również zapomogę dla linii lotniczych – 50 miliardów USD, 150 miliardów USD w celu udzielenia gwarancji kredytowych innym trudnym sektorom, a 300 miliardów w przypadku małych firm. Plan przewiduje, że wiele pożyczek nie zostanie spłaconych.
Sama cena nadchodzącego pakietu ekonomicznego za pewne przekroczy 1 miliard dolarów, plan ratunkowy niespotykany od czasów Wielkiej Recesji.
Najpierw, jak powiedział McConnell, Senat zagłosuje nad przyjęciem pakietu zasiłku chorobowego, żywności w nagłych wypadkach i bezpłatnych testów.
Biały Dom wysłał do ustawodawców osobny plan w wysokości 46 miliardów dolarów w celu zwiększenia opieki medycznej dla członków służby wojskowej i weteranów, finansowania produkcji szczepionek i leków, budowy 13 centrów kwarantanny na południowej granicy dla migrantów, zwiększenia bezpieczeństwa budynków federalnych i pomocy dla Amtrak – 500 milionów USD.
Chuck Schumer, lider mniejszości w Senacie, powiedział, że najpierw trzeba pomóc indywidualnym jednostką a potem dużym firmom oraz że czas jest uruchomić do pomocy Gwardię Narodową.

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię