Pakiet stymulujący gospodarkę zatwierdzony. Oto kto otrzyma rządowy czek.

Coronavirus stimulus package jest to największym pakietem stymulujący gospodarkę w historii USA. Kluczowym czynnikiem rozstrzygający kto i ile otrzyma od rządu są zarobki. Ci o niskich lub średnich dochodach otrzymają więcej. Oto szczegóły:

  • Podatnicy zarabiający po odliczeniach mniej niż 75 000 USD (skorygowany dochód brutto -AGI, dochód brutto pomniejszony o ulgi z tytułu zwolnień osobistych i odliczeń szczegółowych) otrzymają 1 200 USD.
  • Podatnicy po skorygowanym dochodzie brutto zarabiający powyżej $75 000 otrzymają czeki obniżone o 5 USD za każde 100 USD dochodu powyżej 75 000 USD. Czyli jeśli twoje zarobki po odliczeniach wynoszą 80 000 USD otrzymasz czek wysokości 950 USD.
  • Pary małżeńskie rozliczające się współnie otrzymają czek wysokości 2 400 USD, jeśli ich zarobki netto wynoszą mniej niż 150 000 USD.
  • Ci, którzy kwalifikują się do otrzymania kredytu w wysokości 1 200 USD, otrzymają dodatkowo 500 USD za każde dziecko w wieku do 16 lat.
  • Podatnicy rozliczający się jako głowa rodziny otrzymają 1 200 USD jeśli ich skorygowany dochód brutto jest niższy niż 112 250 USD.
  • Jeśli nie złożyłeś jeszcze wniosku podatkowego za rok 2019, rząd weźmie po uwagę zarobki z 2018 roku.

Strona Omni Calculator zbudowała kalkulator pomagający obliczyć kwotę zapomogi. Wystarczy podać swój stan cywilny, ilość dzieci i wysokość zarobków https://www.omnicalculator.com/finance/stimulus-payment

Kto nie dostanie czeku?

  • Osoby o wysokich dochodach bez dzieci nie otrzymają pomocy rządowej. Na przykład osoby, które zarabiają ponad 99 000 USD, są całkowicie nieobjęte planem.
  • Pary małżeńskie, które zarabiają ponad 198 000 USD (i nie mają dzieci na utrzymaniu) również nie kwalifikują się do płatności.
  • Cudzoziemcy niebędący rezydentami.
  • Osoby pracujące legalnie w USA bez zielonej karty również nie kwalifikują się na zapomogę.

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię