W czasie pandemii firmy ubezpieczeniowe wyciągają pomocną dłoń

Okres pandemii jest okresem bardzo stresującym dla nas wszystkich. Życie rodzinne, zawodowe i biznesowe zmieniło się drastycznie praktycznie z dnia na dzień. Rzeczy, do których byliśmy przyzwyczajeni związane z zarządzaniem naszymi zasobami, edukacją, pracą i związanymi z nią korzyściami takimi jak np. ubezpieczeniami na zdrowie lub życie przestały obowiązywać.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe zdecydowały również pomóc ubezpieczonym w czasach związanych z COVID-19. Jeśli posiadacie ubezpieczenie zdrowotne w jednej z poniższych firm możecie liczyć na ulgi związane z testami lub leczenie COVID-19. Proszę, upewnijcie się zawsze jak funkcjonują określone świadczenia w waszym planie ubezpieczeniowym.

Aetna – posiadacze ubezpieczenia z tej firmy nie będą odpowiedzialni za co-pays za wykonane testy diagnostyczne związane z koronawirusem oraz wizyty telemedyczne – nawet jeśli nie były one związane z wirusem. Dodatkowo Aetna nie będzie pobierać od pacjentów tzw. kosztów własnych (deductible) w przypadku przyjęcia pacjenta do placówki zdrowotnej należącej do preferowanej grupy lekarskiej (in-network) do 1 czerwca.

Anthem – firma, która oferuje plany Blue Cross na terenie 14 stanów nie będzie pobierać od pacjentów opłat w zakresie out-of-pocket w przypadku wydatków na testy diagnostyczne związane z koronawirusem lub z leczeniem COVID-19. Firma dodatkowo rezygnuje z kosztów co-pays za wizyty telemedyczne, w tym z poradniami dotyczącymi zdrowia psychicznego.

Humana – ubezpieczyciel zwalnia pacjentów z deductible w przypadku badań i leczenia COVID-19. Obejmuje to również nie pobieranie opłaty od pacjenta za wizyty telemedyczne. Humana umożliwiła również przedwczesne wykupienie regularnych leków na receptę.

UnitedHealthcare – firma poinformowała, że nie będzie pobierać opłat za testy COVID-19 w zatwierdzonych lokalizacjach i rezygnuje z co-pays do 31 maja w przypadku ubezpieczeń Medicare, Medicaid, planów indywidualnych i wielu planów grupowych. UnitedHealthcare umożliwia również składanie wniosków o wcześniejsze uzupełnienie leków na receptę. Dodatkowo rozszerza dostęp do wizyt telemedycznych i rezygnuje z co-pays za wizyty telemedyczne dokonane w sieci (in-network) z jakichkolwiek powodów medycznych dla posiadaczy Medicare, Medicaid, planów indywidualnych i wielu planów grupowych do 18 czerwca.

Cigna – ubezpieczyciel pokryje koszty testów i leczenia koronawirusa, w tym znosi odpowiedzialność za co-pays i deductible jeśli pacjent otrzymuje poradę lekarską w sieci preferowanej grupy lekarskiej (in-network) lub korzysta z wizyt telemedycznych. Oferta obowiązuje do 31 maja.

Blue Cross i Blue Shield of Illinois – tymczasowo znosi opłaty z tytułu deductible za koszty medycznie niezbędnych usług zdrowotnych świadczonych za pośrednictwem wizyt telemedycznych. Dotyczy to wszystkich w pełni ubezpieczonych członków, których plany zawierały świadczenia telemedyczne.

Philadelphia American Life (New Era) – jeśli u ubezpieczonego zostanie stwierdzona obecność wirusa COVID-19 w miesiącach od kwietnia do czerwca 2020 roku to będą przysługiwały mu dodatkowe benefity wymienione poniżej:
– umorzone zostaną opłaty miesięczne za ubezpieczenia z serii Health Choice i Health Saver za następne dwa miesiące;
– firma podwoi świadczenia związane lekami na receptę w kwietniu, maju i czerwcu;
– jeśli w związku z zachorowaniem COVID-19 ubezpieczony zostanie hospitalizowany w miesiącu kwietniu, maju i czerwcu firma podwoi benefity związane z kosztami za pierwsze 5 dni pobytu w szpitalu lub na intensywnej terapii;
– za następne 25 dni powyższe świadczenia wzrosną o 50%.

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię