Pobierasz rządowe zapomogi finansowe i starasz się o pobyt stały? Urząd Imigracyjny ma cię na oku.

Starasz się o zieloną kartę lub zmianę statusu imigracyjnego? Pamiętaj o wypełnieniu nowego obowiązkowego formularza I-944.

Amerykański Urząd Imigracyjny (USCIS) 24 lutego wprowadził w życie zasadę Inadmissibility on Public Charge Grounds final rule. Prawo to mówi o niedopuszczalności otrzymania stałego pobytu jeśli nie wykażemy, że jesteśmy finansowo niezależni.

„Final Rule” wymaga, aby każdy aplikant starający się o zieloną kartę wypełnił nową formę zwaną Deklaracją Samowystarczalności I-944. Jej celem jest sprawdzenie sytuacji finansowej aplikanta starającego się o zieloną kartę lub zmianę statusu. Ten nowy formularz ma pomóc w wyeliminowaniu kandydatów, którzy prawdopodobnie nie będą w stanie sami finansowo się utrzymać i w niedalekiej przyszłości będą starać się o wsparcie rządowe. Czyli staną się tzw. „public charge”.

Jak czytamy na stronie USCIS mianem public charge są określani cudzoziemcy, którzy „otrzymują jedną lub więcej świadczeń publicznych łącznie przez ponad 12 miesięcy w okresie 36 miesięcy (otrzymywane dwa świadczenia w jednym miesiącu liczone są jako dwa miesiące)”.

Zgodnie z sekcją 212 (a) (4) Immigration and Nationality Act (INA), 8 U.S.C. 1182 (a) (4), cudzoziemiec ubiegający się o zmianę statusu na status legalnego stałego rezydenta, czyli uzyskanie zielonej karty nie otrzyma jej jeśli pracownik urzędu stwierdzi, że osoba ta „może stać się public charge ”.

Zasada „final rule” dotyczy dwóch rodzajów wnioskodawców:

 • Osoby ubiegające się o przyjęcie lub zmianę statusu do statusu legalnego stałego rezydenta.
 • Osoby ubiegające się o przedłużenie pobytu nieimigracyjnego lub zmianę statusu nieimigracyjnego.

„Final rule” i dokument I-944 nie dotyczy:

 • Obywateli USA
 • Cudzoziemców, którzy otrzymali od Kongresu zwolnienie.
 • Uchodźcy.
 • Osoby ubiegające się o azyl.
 • Ofiary przestępstw i handlu ludźmi.
 • Osoby ubiegające się na podstawie ustawy o przemocy wobec kobiet.
 • Niektórzy nieletni imigranci.

Rodzaje rządowej pomocy finansowej, których Urząd Imigracyjnych nie będzie brał pod uwagę to:

 • Emergency medical assistance;
 • Disaster relief;
 • National school lunch programs;
 • The Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children ;
 • The Children’s Health Insurance Program;
 • Subsidies for foster care and adoption;
 • Government-subsidized student and mortgage loans;
 • Energy assistance;
 • Food pantries and homeless shelters;
 • Head Start.

Rodzaje pomocy finansowej, z których korzystanie może mieć negatywny wpływ na rozpatrzenie sprawy:

 • Supplemental Security Income (SSI);
 • Temporary Assistance for Needy Families (TANF);
 • General Assistance cash benefit programs for income maintenance – dotyczy to pomocy finansowej stanowej, lokalnej, federalnej;
 • Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP);
 • Section 8 Housing Assistance -Housing Choice Voucher Program;
 • Section 8 Project-Based Rental Assistance;
 • Public Housing (Housing Act of 1937, 42 U.S.C. 1437 et seq.);
 • Federally funded Medicaid.

Formularz I-944 składa się z trzech części:

 • Pierwsza to pytania na temat wnioskodawcy.
 • Druga to pytania o status rodzinny.
 • Trzecia to pytania o aktywa i zasoby finansowe.

Formularz Deklaracji Samowystarczalności – Declaration of Self-Sufficiency jest dostępny na stronie USCIS – https://www.uscis.gov/system/files_force/files/form/i-944-pc.pdf

Wiadomości Chicago

 

 

 

 

 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię