KOMUNIKAT: Konsulat Generalny RP rozpoczął wysyłkę pakietów wyborczych

Konsulat RP w Chicago

Rozpoczęła się wysyłka pakietów wyborczych w wyborach Prezydenta RP

KOMUNIKAT KONSULATU RP W CHICAGO

 Konsulat Generalny RP w Chicago uprzejmie informuje, że rozpoczął wysyłkę pakietów wyborczych osobom z obszaru chicagowskiego okręgu konsularnego, które zarejestrowały się do dnia 15 czerwca 2020 r. do spisu wyborców w wyborach Prezydenta RP. Nie ma już możliwości dopisania się do spisu wyborców. Głosowanie w Stanach Zjednoczonych odbywa się wyłącznie korespondencyjnie. Pakiety wyborcze wysyłane są przez konsulat za pośrednictwem United States Postal Service (USPS). Proces przygotowywania i wysyłania pakietów wyborczych następuje sukcesywnie i zgodnie z kalendarzem wyborczym powinien zakończyć się do 22 czerwca br. Konsulat podejmuje starania aby proces ten przebiegł jak najszybciej, natomiast ze zrozumiałych względów nie może brać odpowiedzialności za sprawność działania USPS.

Wyborcy, którzy otrzymają pakiety wyborcze powinni odesłać wypełnione karty wyborcze do konsulatu jak najszybciej zgodnie z załączoną instrukcją. Na zaklejonej kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres konsulatu ze wskazaniem numeru obwodowej komisji wyborczej w Chicago (128, 129 lub 130). Koperty zwrotne znajdujące się w pakietach wyborczych zostały odpowiednio oznaczone. W przypadku otrzymania koperty zwrotnej bez oznaczeń należy adres konsulatu i oznaczenie komisji nanieść na kopertę samodzielnie. Zaklejone koperty zwrotne należy odesłać do konsulatu pocztą lub dowolną firmą kurierską. Konsulat nie pokrywa kosztów odesłania pakietów wyborczych przez głosujących. Termin dostarczenia kopert zwrotnych przez pocztę i firmy kurierskie do konsulatu upływa w sobotę 27 czerwca o godz. 21.00 czasu chicagowskiego, NIE DECYDUJE data nadania pakietu przez wyborcę. Karty wyborcze, które dotrą do konsulatu w kopertach zwrotnych po tym terminie nie będą mogły być brane pod uwagę, gdyż o godz. 21.00 komisje wyborcze przystąpią do liczenia głosów.

UWAGA! Z powodu ograniczeń i zakazów związanych z pandemią COVID-19 nie ma możliwości osobistego odbioru oraz zwrotu pakietów wyborczych do konsulatu lub obwodowej komisji wyborczej (w tym zakresie zostały wydane stosowne obwieszczenia Konsula RP). Decyzje te podyktowane są troską o zapewnienie jak największego bezpieczeństwa dla głosujących.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/usa/wybory-2020

https://pkw.gov.pl/

Instrukcja głosowania korespondencyjnego

  1. Wyborca otrzymuje pakiet wyborczy zawierający:

1)     kopertę zwrotną;

2)     kartę do głosowania;

3)     kopertę na kartę do głosowania;

4)     oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie o głosowania;

5)     niniejszą instrukcję.

  1. Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się na karcie do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „X” są co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.
  2. Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania w niej się znajdująca nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Do koperty na kartę do głosowania nie wkłada się oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
  3. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres konsula ze wskazaniem komisji, dla której przekazana ma być koperta. Jeżeli na kopercie zwrotnej nie ma adresu konsula, wpisuje go wyborca.
  4. Następnie należy własnoręcznie podpisać oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
  5. Wyborca musi upewnić się, że na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszczone są:

1)     imię i nazwisko;

2)     numer ewidencyjny PESEL;

3)     własnoręczny podpis.

 

Konsulat Generalny RP w Chicago

 

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Sondaż Gallupa: Spada poczucie dumy z bycia Amerykaninem

 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię