Kiedy granice Europy otworzą się dla Amerykanów?

Ze względu na skalę epidemii w USA,  jest mało prawdopodobne, aby Amerykanie zostali wpuszczeni do Europy w przyszłym tygodniu kiedy to z dniem 1 lipca mogą zostać otwarte zewnętrzne granicie Europy.

Dodatkowym, niesprzyjającym czynnikiem jest zakaz wjazdu dla europejczyków na teren do Stanów Zjednoczonych .W dekrecie z dnia 11 marca Trump zawiesił wjazd wszystkich osób do strefy Schengen.

Obecnie w Brukesli odbywa się debata nad tym, jakie kryteria związane z wirusem powinny być stosowane przy znoszeniu ograniczeń na granicach zewnętrznych UE.

W zaleceniach dla państw Uni Europejskiej  z 11 czerwca Komisja Europejska stwierdziła, że „nie należy znosić ograniczeń w podróżowaniu w odniesieniu do krajów trzecich, w których sytuacja jest gorsza” niż średnia w 27 państwach członkowskich UE oraz Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

Według danych opracowanych przez Johnsa Hopkinsa University, może to wykluczyć Stany Zjednoczone, gdzie liczba zakażenia koronawirusem osiągnęła najwyższy poziom w ciągu dwóch miesięcy. Po trwającej ponad miesiąc tendencji spadkowej liczba nowych przypadków w Stanach Zjednoczonych w ostatnim tygodniu gwałtownie wzrosła.

We wtorek Stany Zjednoczone odnotowały 34 700 nowych przypadków wirusa, co daje łącznie ponad 2,3 miliona i ponad 121 000 zgonów – najwięcej na całym świecie. Statystyki z  Brazylii, Indii Rosji są również bardzo wysokie, i również jest mało prawdopodobne, aby UE wpuściła obywateli tych krajów.

W Europie wirusa znacznie zwolnił, a zwłaszcza w 26 krajach tworzących europejską strefę ruchu bezwizowego, znaną jako strefa Schengen, którą co roku odwiedza ponad 15 milionów Amerykanów.

Dla władz UE kluczowymi kryteriami, które zadecydują o otwarciu granice zewnętrzny będzie powinna być: liczba nowych infekcji na 100 tyś mieszkańców w danym kraju-  dokładny pułap jest do omówienia – oraz ogólna reakcja kraju na pandemię pod względem  testowania, nadzoru, leczenia, śledzenia kontaktów i zgłaszania przypadków. Ponadto kraj  ten powinien znieść własne ograniczenia w podróżowaniu dla Europejczyków ze wszystkich krajów UE i Schengen. Sama zasada wzajemność wyklucza Amerykanów, gdyż obowiązuje obecnie zakaz wjazdu dla europejczyków na teren Stanów Zjednoczonych.

Dodatkowo Bruksela obawia się, że otwarcie się na kraje spoza strefy Schengen w sposób doraźny może doprowadzić do ponownego wprowadzenia kontroli granicznych między krajami należącymi do strefy Schengen, zagrażając po raz kolejny cenionej przez Europę zasadzie swobodnego przepływu, która pozwala na przekraczanie granic bez kontroli osób i towarów.

AL

Donald Trump: Do 10 lat więzienia za niszczenie pomników

 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię