Nowe rozporządzenie Donalda Trumpa ułatwia osobom bez studiów znalezienie pracy w rządzie federalnym

Prezydent Trump podpisał nowe zarządzenie wykonawcze dotyczące federalnego procesu rekrutacji pracowników. Nowe zarządzenie (Executive order) podpisane przez Donalda Trumpa kładzie mniejszy nacisk na zatrudnianie kandydatów tylko z ukończonymi studiami i wyższymi stopniami naukowymi.

Podpisując nowy dokument prezydent Trump powiedział: „Mamy moralny obowiązek w stosunku do Amerykańskich pracowników. Naszym obowiązkiem jest dołożenie wszelkich starań, aby mogli się oni wspinać po drabinie sukcesu”.
Podczas rekrutacji agencje federalne mają zwrócić większą uwagę na umiejętności kandydata, a nie tylko osiągnięcia edukacyjne. Stanowiska medyczne, prawnicze i techniczne nadal będą wymagały zaawansowanych stopni naukowych. Administracja Trumpa ma nadzieję, że nowe zmiany wprowadzą bardziej sprawiedliwy proces zatrudniania. Ivanka Trump, doradca prezydenta w wydanym oświadczeniu powiedziała, że nowy proces unowocześni rekrutację i zatrudnienie w rządzie federalnym – „Dzięki nowemu zarządzeniu poszerzymy świat wykwalifikowanych kandydatów i będziemy mogli zatrudniać talenty, a nie tylko stopnie naukowe”.
Najnowsze zarządzenie wdraża lepsze praktyki zatrudniania, które już są stosowane przez liderów w sektorze prywatnym. W wyniku tej reformy utalentowane osoby ze stażem i odpowiednim doświadczeniem, ale często bez ukończonych studiów będą miały większe możliwości kontynuowania kariery w federalnych agencjach. Dwie trzecie Amerykanów nie ma wykształcenia wyższego. Dzięki nowemu rozporządzeniu i oni będą mieli szansę na otrzymanie pracy w rządzie federalnym. „Rząd federalny nie będzie już ściśle koncentrował się na tym, gdzie chodziłeś do szkoły, ale na umiejętnościach i talentach, które wnosisz do pracy” – powiedział Donald Trump.

Rząd federalny jest największym pracodawcą w kraju, zatrudniającym 2,1 miliona pracowników cywilnych.

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię