Program Restorative Justice przy Bazylice Św. Jacka w Chicago

Szef Sądów Powiatu Cook Timothy C. Evans otwiera dwa nowe sądy oparte na systemie sprawiedliwości naprawczej (restorative justice). Jeden z tych sądów zostanie otwarty w dawnej polonijnej dzielnicy Avondale, z siedzibą przy Bazylice Sw. Jacka. Karolina Dabala rozmawia o inicjatywie z księdzem Stanisławem Jankowskim – proboszczem parafii i Małgorzatą Kulujian koordynatorem programu Restorative Justice