AI pomoże w określeniu bólu dolnej części pleców, a w konsekwencji zmniejszeniu przepisywania opioidów

Naukowcy z Mount Sinai opracowali model sztucznej inteligencji, który może ustalić, czy ból dolnej części pleców jest ostry czy przewlekły, przeglądając notatki lekarzy w elektronicznej dokumentacji medycznej, co może pomóc w dokładniejszym leczeniu pacjentów.

Wielu specjalistów twierdzi, że przepisywanie opioidów na ból dolnej części pleców przyczyniło się do kryzysu opioidowego. Pomoc AI w określeniu jakości bólu dolnej części pleców w praktyce klinicznej może zapewnić skuteczne narzędzie nie tylko do poprawy zarządzania bólem dolnej części pleców, ale także do ograniczenia wypisywania niepotrzebnych recept na opioidy.
Ostry i przewlekły ból dolnej części pleców to dwa różne stany, które wymagają dwóch różnych form leczenia. Są one jednak zakodowane w elektronicznej dokumentacji medycznej za pomocą tego samego kodu i można je odróżnić jedynie poprzez retrospektywne przeglądy karty pacjenta, w tym przegląd notatek klinicznych. Badacze wykorzystali 17 389 notatek klinicznych wypisanych dla 16 715 pacjentów, aby wytrenować model sztucznej inteligencji w celu określenia nasilenia bólu dolnej części pleców. Model sztucznej inteligencji w tym badaniu został wykorzystany do poprawy dokładności kodowania, i wskazania zastosowania poprawnej terapii pacjentów z bólem dolnej części pleców.
Ismail Nabeel, MD, MPH, profesor nadzwyczajny medycyny środowiskowej i zdrowia publicznego w Icahn School of Medicine w Mount Synaj powiedział „To badanie jest ważne, ponieważ sztuczna inteligencja może dokładniej rozróżnić, czy ból jest ostry czy przewlekły, co pozwoliłoby ustalić, rodzaj leczenia oraz czy pacjent powinien szybko powrócić do normalnej aktywności, czy pozostać na zwolnieniu. Badanie to ma również implikacje do diagnozowania i leczenia innych schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego, takich jak ból kolana, łokcia i barku, gdzie kody medyczne również nie rozróżniają poziomu bólu i jego ostrości.”

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię