Kim jest kandydatka na stanowisko sędziego w Sądzie Najwyższym USA

fot. Wikipedia

Amy Coney Barrett jest absolwentką Notre Dame Law School w Indianie. Po ukończeniu szkoły prawniczej spędziła dwa lata jako urzędnik sądowy, najpierw dla sędziego Laurence’a Silbermana z Sądu Apelacyjnego dla Okręgu DC w latach 1997–1998, a następnie dla sędziego Antonina Scalii Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w latach 1998–1999.

W 2017 roku Barrett została powołana przez prezydenta Trumpa do 7. Okręgowego Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych z siedzibą w Chicago. Zajmuje się sprawami z Illinois, Indiany i Wisconsin.

Barrett określa siebie jako “originalist”. To interpretacja prawa opierająca się na Konstytucji. Zakłada, że ​​jej wykładnie należy interpretować w oparciu o pierwotne rozumienie autorów. Koncepcja ta postrzega Konstytucję jako niezmienną. Jej zawartość można zmienić jedynie poprzez wprowadzenie poprawek do Konstytucji, o których mówi Artykuł 5.

 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię