Świadczenie postojowe i zwolnienie z ZUS dla ludzi z branży kultury

fot. MKiDN

Podczas spotkania Zespołu Antykryzysowego przy Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wicepremier Piotr Gliński zapowiedział, że osoby z branży kultury, w tym freelancerzy zostaną objęci świadczeniem postojowym i zwolnieniem ze składek ZUS. W spotkaniu, które odbyło się z inicjatywy szefa resortu, wzięli udział przedstawiciele największych organizacji zrzeszających twórców, artystów i ludzi kultury.

W związku ze stanem pandemii w Polsce od 7 do 29 listopada zostaną zamknięte dla publiczności placówki kultury, między innymi kina, teatry, filharmonie, galerie sztuki i domy kultury. Minister kultury podkreślił, że obecnie nie mamy do czynienia z pełnym zamknięciem instytucji, które będą mogły prowadzić działalność online, prowadzić próby oraz dokonywać nagrań audiowizualnych – bez udziału publiczności.

Świadczenie postojowe i zwolnienie freelancerów ze składek ZUS to postulaty zgłaszane w ostatnich tygodniach przez środowiska twórcze. Obecnie są w trakcie realizacji. Minister kultury przypomniał też, że od 4 listopada ponownie przyznawane są zapomogi socjalne. Fundusz socjalny MKDNiS z niespełna 450 tysięcy został dotychczas zwiększony do 20 mln zł (wypłacono ok. 10 000 zapomóg), a 4 listopada weszły w życie przepisy, na mocy których kolejne środki z budżetu państwa w wysokości 25 mln zł będą mogły trafić do artystów w trudnej sytuacji finansowej. Minister kultury zapowiedział m.in. przyspieszenie i usprawnienie przepływu środków pomocowych.

W listopadzie także instytucje kultury otrzymają środki z Funduszu Wsparcia Kultury, programu w ramach którego 400 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 może zostać przeznaczone m.in. na rekompensaty finansowe poniesionej straty, dla twórców – wykonawców, podwykonawców zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.

Obok postojowego i zwolnienia z ZUS realizowany jest szereg innych postulatów środowisk twórczych – takich jak zmiana zakresu obowiązywania tzw. art. 15 l odnoszącego się do poboru tantiem przez organizacje zbiorowego zarządu, implementacji unijnej dyrektywy o prawie autorskim na rynku cyfrowym, czy pakiet postulatów dotyczących opracowywanego w MKDNiS projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego.

Jeśli chodzi o mechanizmy wsparcia psychologicznego i pomocy prawnej – takie rozwiązania są już dostępne w praktyce instytucji kultury – m.in. Instytut Muzyki i Tańca prowadzi taką działalność od 2017 w ramach programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy. Instytut Teatralny zapowiada stworzenie podobnego mechanizmu adresowanego do ludzi teatru.

MKDNiS przypomina, że łączna wartość działań pomocowych rządu dla kultury szacowana jest już na ok. 6 miliardów zł i obejmuje m.in. wielomilionową pomoc dla przedsiębiorstw z branży kultury, NGO-sów, osób samozatrudnionych i na umowach cywilnoprawnych w ramach Tarczy Antykryzysowej, utworzenie specjalnych programów, jak „Kultura w sieci”, czy zwiększenie puli stypendiów ministra.

IAR/ ZSS

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię