List Prezydenta Andrzeja Dudy z okazji Dnia Służby Zagranicznej

Prezydent Andrzej Duda spodziewa się, że przyszły rok będzie wciąż upływał w cieniu pandemii i jej długofalowych skutków. Prezydent poprosił polskich dyplomatów o podjęcie wysiłków na rzecz ściślejszej europejskiej współpracy medycznej.

W liście z okazji Dnia Służby Zagranicznej Andrzej Duda podsumował priorytety polityki zagranicznej naszego kraju. Zwrócił uwagę na znaczenie relacji ze Stanami Zjednoczonymi w kontekście bezpieczeństwa, gospodarki i energetyki. Podkreślił też, że w Unii Europejskiej, w której członkostwo nazwał kluczowym dla rozwoju gospodarczego Polski, nie można wykraczać poza normy traktatowe lub je dowolnie interpretować.

Zwracając się do członków polskiej służby zagranicznej Andrzej Duda ocenił, że trwająca pandemia COVID-19 jest testem na skuteczność i wydolność instytucji publicznych, a także na naszą odporność na szoki zewnętrzne. „Nie wiemy dokładnie, jak długo przyjdzie nam w tymże paradygmacie funkcjonować, ale możemy założyć – tak przewidują naukowcy – że cały nadchodzący rok wciąż będzie upływać w cieniu epidemii, a następnie jej długofalowych skutków” – napisał prezydent.

Jak dodał, pandemia przyspieszyła już i tak gwałtowne zmiany polityczne, społeczne i ekonomiczne. A to oznacza – podkreślił prezydent – konieczność bycia gotowym na rozmaite scenariusze. Według Andrzeja Dudy pandemia nie zmieniła jednak rozumienia polskiej polityki zagranicznej jako „obowiązku urzeczywistniania polskich interesów narodowych przy poszanowaniu międzynarodowych pryncypiów i norm”.

Prezydent podkreślił, że Polska ocenia relacje transatlantyckie jako kluczowe dla architektury bezpieczeństwa europejskiego. „Stosunki polsko-amerykańskie rozwijamy z sukcesem przez ostatnie 30 lat – bez względu na orientacje ideowo-polityczne kolejnych polskich rządów oraz barwy partyjne kolejnych prezydentów USA” – zapewnił. Andrzej Duda przypomniał również o wzmocnieniu amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Liczba amerykańskich żołnierzy nad Wisłą zwiększy się dzięki tegorocznej dwustronnej umowie. Stworzone zostanie również wysunięte Dowództwo V Korpusu Sił Lądowych USA. Prezydent zaznaczył, że bliskie relacje euroatlantyckie z „decydującym” polskim udziałem zostały wzbogacone o „silny komponent” współpracy energetycznej, w zakresie bezpieczeństwa sieci 5G oraz w ramach Inicjatywy Trójmorza. Inicjatywy, która – jak dodał prezydent – uzyskała „silne i konkretne” poparcie Stanów Zjednoczonych, Niemiec oraz instytucji UE.

W kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej prezydent podkreślił, że Warszawa chce działać na rzecz realizacji ambitnego budżetu Wspólnoty na lata 2021-27 oraz towarzyszącego mu funduszu odbudowy.

Prezydent napisał, że polski głos powinien być wyraźnie słyszalny w zakresie europejskiej współpracy służb ochrony zdrowia.”Chciałbym, aby polska dyplomacja podjęła działania na rzecz europejskiego mechanizmu zabezpieczenia medycznego oraz rozwijania wspólnych badań naukowych z zakresu biotechnologii i nowoczesnych terapii zdrowotnych. Po drugie, w celu przezwyciężenia ekonomicznych skutków pandemii należy podjąć działania mające na celu skrócenie łańcuchów dostaw oraz wzmocnienie europejskiej niezależności technologiczno-przemysłowej. Innymi słowy, Europa powinna znów stać się nowoczesnym »warsztatem produkcyjnym«, a wypracowywane w ten sposób zyski powinny być sprawiedliwie dzielone, łącząc cele spójnościowe i rozwojowe” – stwierdził Andrzej Duda.

Odnosząc się do kwestii unijnego budżetu polski przywódca ocenił, że nadal aktualne jest dążenie do wyrównywania poziomu życia we wszystkich częściach wspólnej Europy. Podkreślił, że w Unii Europejskiej, tak jak w innych relacjach międzynarodowych, obowiązuje zasada pacta sunt servanda. „Oznaczająca w tym wypadku, że żadne reformy, zasady działania czy polityki unijne nie mogą wykraczać poza normy traktatowe lub je w bardzo dowolny sposób interpretować. Unia Europejska zawsze definiowana była jako wspólnota prawa i taką musi pozostać” – napisał prezydent.

Andrzej Duda zwrócił też uwagę na wschodni aspekt polskiej polityki zagranicznej. Przypomniał o wsparciu Polski dla demokratycznych dążeń Białorusi oraz integralności terytorialnej Ukrainy. Wyraził też stanowczy sprzeciw dla rosyjskiej polityki „imperialnych ingerencji, łamania zasad prawa i nieprzestrzegania praw człowieka”.

Prezydent podkreślił również znaczenie prowadzenia globalnej dyplomacji gospodarczej. Zaznaczył jednak, że polska polityka zagraniczna to nie tylko interesy, lecz także wartości, takie jak solidarność, demokracja, wolność i rola prawa międzynarodowego. „To także szacunek dla życia ludzkiego. W tym kontekście cieszy mnie także fakt, że Polska poparła niedawno Deklarację ws. Konsensusu Genewskiego – wraz ze Stanami Zjednoczonymi, Węgrami, Brazylią i 30 innymi państwami” – dodał.

Prezydent przypomniał, że w przyszłym roku Polska obejmie przewodnictwo w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Pisząc o trwających konfliktach w naszym sąsiedztwie ocenił, że zaufanie między Rosją a Zachodem w sprawach bezpieczeństwa „od dawna nie było na tak niskim poziomie”.

Na zakończenie prezydent dziękował polskim dyplomatom za działania w czasie pandemii. Wskazał na transporty materiałów ochronnych i sprzętu medycznego między innymi na Bałkany i Kaukaz. „Pamiętam o roli naszych dyplomatów w przeprowadzeniu akcji »Lot do domu«, w ramach której tysiące naszych rodaków mogły w marcu i kwietniu wrócić do kraju po zamknięciu granic” – napisał.

Dzień Służby Zagranicznej przypada 16 listopada. Tego dnia 1918 roku Józef Piłsudski nadał depeszę notyfikującą światowym przywódcom odrodzenie niepodległego państwa polskiego i jego powrót na mapę świata.

iar

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię