Święto Żniw i Błogosławieństw

Święto Dziękczynienia to nic innego jak święto plonów. W tym dniu zasiadamy z rodziną i przyjaciółmi do suto zastawionego stołu, aby podziękować za wszystkie otrzymane błogosławieństwa mijającego sezonu i roku. Tradycja ta wywodzi się z europejskich festiwali żniw i chrześcijańskich obrzędów religijnych obchodzonych jesienną porą.

W Stanach Zjednoczonych dzień ten obchodzony jest jako przypomnienie o zmaganiach pierwszych Pielgrzymów przybyłych na statku Mayflower w 1620 roku do miejscowości Plymouth w dzisiejszym stanie Massachusetts. Ich pierwszy Festiwal Żniw odbył się w rok po wylądowaniu u wybrzeży Plymouth.

Do pierwszego Święta Dziękczynienia na nowej ziemi Pielgrzymi zasiedli wraz z lokalnymi Indianami Wamapanoag. Zapiski z tamtego okresu nie wskazują na to, iż podczas pierwszych lat spożywano indyka tego dnia. Według historyków, biesiadujący jedli jelenie, kaczki oraz gęsi.

Indyk jako król stołu dziękczynnego został rozpowszechniony dopiero w XIX wieku. Niektórzy przypisują to książce Karola Dickensa „Wigilijna opowieść”, w której to autor pisze o indyku na świątecznym stole. Inni twierdzą, że pisarka, Sarah Josepha Hale, odegrała ważniejszą rolę w popularyzacji indyka. W swojej powieści „Northwood” poświęciła cały rozdział opisowi Święta Dziękczynienia w Nowej Anglii, z pieczonym indykiem „umieszczonym u szczytu stołu”.

W tym samych okresie rozpoczęła się kampania mająca na celu ustanowienie Święta Dziękczynienia jako święta narodowego. Na jej czele stanęła redaktorka popularnego magazynu „Godey’s Lady’s Book”, Sarah Josepha Hale. Wysiłki się opłaciły. W 1863 roku Abraham Lincoln ogłosił, że pierwsze Narodowe Święto Dziękczynienia obchodzone będzie w czwartek 26 listopada. Święto było corocznie ogłaszane przez każdego prezydenta, a wybraną datą, z nielicznymi wyjątkami, był ostatni czwartek listopada.

Prezydent Franklin D. Roosevelt próbował wyłamać się z tradycji i przedłużyć świąteczny sezon zakupów, przenosząc datę na trzeci czwartek listopada. Nie wszystkie stany zastosowały się do tego i po wspólnej rezolucji Kongresu w 1941 roku Roosevelt wydał proklamację w 1942 roku wyznaczając czwarty czwartek listopada na Święto Dziękczynienia.

ZSS

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię