Ogłoszono konkurs „Polonia i Polacy za granicą 2021”

0
467

Do końca roku organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotacje w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”. Na ten cel przeznaczono 50 milionów złotych. Szczegóły przedstawił pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą, minister Jan Dziedziczak.

Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych wspierających Polaków na całym świecie. Dotacja może zostać przyznana fundacjom i stowarzyszeniom, zarejestrowanym w Polsce. Pośredniczą one we wsparciu, które najczęściej realizowane jest przez organizacje polonijne działające za granicą.

Dofinansowane zostaną projekty w sześciu obszarach, są to: edukacja, rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie, media polonijne, wydarzenia polonijne oraz nowy, utworzony w tym roku: budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne.

Przed ogłoszeniem konkursu odbyły się konsultacje społeczne regulaminu, w których udział wzięły różne środowiska polonijne. Na jeden projekt można otrzymać dotację w wysokości maksymalnie 2 milionów złotych. Nie ma limitu ofert na jedną organizację. Oferty można składać za pośrednictwem generatora znajdującego się na stronie polonia.gov.pl

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26 lutego 2021 roku.

iar

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię