To już oficjalne! Zasady kwarantanny narodowej w dzienniku ustaw

Rząd wprowadził od 28 grudnia kwarantannę narodową. W Dzienniku Ustaw opublikowano rządowe rozporządzenie „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” koronawirusa. Rozporządzenie wydano na podstawie ustawy z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W dokumencie zapisano, że od 31 grudnia od godziny 19.00 do 1 stycznia do godziny 6.00 przemieszczanie się na obszarze kraju jest możliwe wyłącznie w celu wykonywania czynności służbowych, zawodowych, wykonywania działalności gospodarczej lub zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Do 17 stycznia rozporządzenie zakazuje działalności dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach czy w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Wyjątkiem są sportowe kluby taneczne.Do 17 stycznia zakazane będzie organizowanie zgromadzeń, z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia. Wyjątkiem są zebrania służbowe oraz imprezy i spotkania do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku będącym miejscem zamieszkania lub pobytu organizatora. Do limitu osób nie wlicza się jednak osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Ustanowiono także zakaz działalności basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem obiektów działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą dla pacjentów, członków kadry narodowej polskich związków sportowych oraz działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej, ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności.

W rozporządzeniu ustanowiono, że do 17 stycznia od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, przemieszczanie się osób do 16. roku życia może się odbywać wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego lub innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły, placówki oświatowej, miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i miejsca realizacji tej nauki.

Do 17 stycznia w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 metrów kwadratowych, ustanowiono zakaz handlu detalicznego, z wyłączeniem konkretnych przypadków. Z zakazu zwolnione są między innymi sklepy, które sprzedają głównie żywność, środki medyczne czy artykuły budowlane, remontowe lub meble.

Do 17 stycznia ograniczono także działalność hoteli. Korzystać z nich można w określonych przez rozporządzenie przypadkach, między innymi przy wykonywaniu zawodu medycznego, pracy sezonowej czy pracy w usługach transportowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie 28 grudnia.

W związku z epidemią koronawirusa ferie zimowe dla wszystkich uczniów odbędą się w tym roku w jednym terminie – od 4 do 17 stycznia.

IAR

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię