Kongres zatwierdził pierwszy projekt planu stymulującego administracji Bidena

fot.Wikipedia

Zarówno Izba Reprezentantów, jak i Senat przyjęły rezolucję budżetową torującą drogę do zatwierdzenia pakietu stymulującego w wysokości 1,9 biliona dolarów.

W Senacie uchwała została przyjęta stosunkiem głosów 51-50. Za rezolucją opowiedzieli wszyscy demokratyczni senatorowie. Decydującym 51 głosem „za” była wiceprezydent Kamila Harris. Pakiet stymulujący został przegłosowany w procedurze parlamentarnej zwanej „pojednaniem” (reconciliation). Procedura pojednania pozwala na przyspieszone przyjęcie niektórych przepisów budżetowych w Senacie USA. Procedura to daje prawo do przegłosowania przepisów z tzw. zwykłą większością zamiast typowego progu większości głosów, który wymaga 60 głosów.

Ze względu na zastosowanie procedury pojednania, Republicanie zarządali, aby głosownie odbyło się w procesie zywanym „vote-a-rama”. Oznacza to, że Senatorowie nie oddają jednego głosu za lub przeciw dla całej ustawy, tylko głosują nad każdą propozycją zawartą w pakiecie osobno. Forma głosowania „vote-a-rama” daje możliwość wprowadzenie nielimitowanych zmian do ustawy oraz głosowanie nad każdą poprawką osobno. Procedura ta jest również formą dokładnego udokumentowania jak każdy z Sentarów zagłosował nad każdą propozycją zawartą w ustawie.

Podczas debaty wprowadzono 10 poprawek do ustawy oraz oddano 41 głosów. Trzy najważniejsze z nich to:

Minimalna płaca – jedną z poprawek przyjętych w ustawie odnosi się do płacy minimalnej. Senat w jawnym głosowaniu przyjął poprawkę senatora Joni Ernsta, R-Iowa, sprzeciwiającą się podwyższeniu wynagrodzenia minimalnego do 15 dolarów w czasie pandemii. Ernst powiedziała, że podwyżka płac w tym czasie byłaby „katastrofalna”.

Poziom dochodów kwalifikujący do otrzymania czeku – Senat przyjął również poprawkę głosami 99-1, która uniemożliwiłaby przekazanie 1400 dolarów z bezpośrednich czeków stymulujących dla „podatników o wyższych dochodach”. Pułap nie został dokładnie określony.

Pomoc dla sektora gastronomicznego – tzw. Restaurant Rescue Plan został przyjęty 90 głosami, dzięki któremu 25 miliardów dolarów zostanie przekazane na fundusz naprawczy dla restauracji. Fundusz rewitalizacyjny pozwoli właścicielom ubiegać się o dotacje w wysokości do 10 milionów dolarów na pokrycie kwalifikujących się (płace, świadczenia, opłaty, etc.) kosztów z mocą wsteczną od 15 lutego 2020 roku i do ośmiu miesięcy po wejściu w życie ustawy.

Zatwierdzony pakiet przez Senat został również przegłosowany w Izbie Reprezentantów, liczbą głosów 219-209.

Teraz, gdy obie izby Kongresu zatwierdziły rezolucję, która służy jako narzędzie legislacyjne, komisje mogą zacząć przygotowywać ostateczny projekt pojednawczy.

Demokratyczni przywódcy Izby Reprezentantów wyrazili przekonanie, że ustawa zostanie uchwalona przez Kongres przed 15 marca, czyli zanim wygasną zasiłki dla bezrobotnych.

ZSS

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię