Mija 79. rocznica powstania Armii Krajowej. Uroczystości w Warszawie

W Warszawie uczczono żołnierzy Armii Krajowej. Uroczystości odbyły się z okazji 79. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Stało się tak na mocy rozkazu wydanego 14 lutego 1942 roku przez Naczelnego Wodza generała Władysława Sikorskiego.

Uroczystości rozpoczęła msza w intencji żołnierzy AK w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Następnie zostały złożone wieńce przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego oraz przy Pomniku generała Stefana Roweckiego „Grota” – pierwszego dowódcy Armii Krajowej.

Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk przypomina, że Armia Krajowa była integralną częścią wojsk walczących na wszystkich frontach II wojny światowej z Niemcami i była wyjątkową i jedyną tak dużą konspiracyjną strukturą. „Nie było przypadku, aby w warunkach konspiracyjnych kiedykolwiek powstała licząca blisko pół miliona żołnierzy podziemna armia” – powiedział Kasprzyk.

Jan Józef Kasprzyk ocenił, że Armia Krajowa – która prowadziła dziesiątki tysięcy akcji dywersyjnych i sabotażowych – jest fenomenem na skalę europejską i światową. Armia Krajowa miała charakter ogólnonarodowy i ponadpartyjny. Jej celem była walka o odzyskanie niepodległości Polski. Przeprowadzała akcje zbrojne i sabotażowe, szkoliła kadry. Formą jej działania był też wywiad i propaganda.

Po II wojnie światowej komunistyczne władze prześladowały i szykanowały byłych żołnierzy AK, wielu skazywały na więzienie, a nawet karę śmierci. Jednym z nich był generał August Emil Fieldorf „Nil”, dowódca Kedywu, później – zastępca ostatniego Komendanta Głównego, generała Okulickiego. Został fałszywie oskarżony przez bezpiekę o współpracę z okupantem i stracony w 1953 roku.

iar

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię