Co zawiera projekt ustawy pomocowej dla Amerykanów dotkniętych COVID-19?

Projekt ustawy pomocowej dla Amerykanów dotkniętych COVID-19

Szacuje się, że aż 11,4 mln pracowników straci zasiłek dla bezrobotnych, jeśli Kongres nie podpisze kolejnego pakietu pomocowego do połowy marca.

Najnowszy dokument Demokratów z Izby Reprezentantów łączy propozycję stymulacyjną prezydenta Joe Bidena w 591-stronicowy projekt ustawy. Oto najważniejsze szczegóły:

1. Czeki stymulujące

Nowy projekt dokumentu zapewnia bezpośrednie płatności o wartości do 1400 USD na osobę co oznacza, że czteroosobowa rodzina będzie mogła otrzymać do 5600 dolarów.

Uwaga! Osoby zarabiające mniej niż 75 000 dolarów rocznie i małżeństwa zarabiające mniej niż 150 000 dolarów otrzymają pełną kwotę. Wypłata nie będzie należała się osobom zarabiającym ponad 100 000 USD i rodzinom zarabiającym ponad 200 000 dolarów. Wypłata zostanie obliczona na podstawie dochodu z 2019 lub 2020 roku.

2. Pomoc dla osób bezrobotnych

Ustawa przedłuży dwa kluczowe programy dla bezrobotnych do 29 sierpnia. Pierwszy z nich zapewnia świadczenia freelancerom, pracownikom na niezależnych umowach, etc. dotkniętych pandemią, podczas gdy drugi wydłuża okres wypłat dla osób w tradycyjnym państwowym systemie bezrobocia.

Zwiększa także federalną tygodniową pomoc z 300 do 400 dolarów. Ona również będzie dostępna do 29 sierpnia. Wydłużyłoby to czas trwania programu pomocy dla bezrobotnych w przypadku pandemii z 50, do 74 tygodni oraz programu odszkodowań dla bezrobotnych w przypadku pandemii w nagłych wypadkach z 24, do 48 tygodni.

3. Pomoc żywnościowa

W dokumencie jest również mowa o przedłużeniu do września 15-procentowego wzrostu świadczeń w postaci kuponów na żywność. Plan ten wygasa pod koniec czerwca. Pakiet zawiera 880 milionów dolarów na Specjalny Program Odżywiania Uzupełniającego dla Kobiet, Niemowląt i Dzieci znany jako WIC, mający na celu między innymi zwiększenie uczestnictwa i tymczasową poprawę świadczeń. Jest to dużo niższa kwota niż ta, zalecana przez prezydenta do zainwestowania w WIC. Joe Biden chciał na ten cel przeznaczyć 3 miliardy USD.

4. Pomoc mieszkaniowa

Około 19,1 miliardów dolarów zostanie przekazanych władzom stanowym i lokalnym na pomóc gospodarstwom domowym o niskich dochodach w pokryciu zaległego czynszu i rachunków za świadczenia.

Około 10 miliardów dolarów zostanie przekazanych na pomoc właścicielom domów borykającym się z trudnościami w spłacie kredytów hipotecznych, świadczeń i podatków od nieruchomości.

Kolejne 5 miliardów dolarów otrzymają stany i gminy na pomoc osobom zagrożonym bezdomnością.

5. Ulgi podatkowe dla rodzin i pracowników

Ustawa zwiększa ulgi podatkowe dla rodzin i niektórych pracowników o niskich dochodach na 2021 rok. Do 3600 dolarów zostanie zwiększona ulga podatkowa na dzieci poniżej 6 lat i 3000 dolarów na dzieci poniżej 18 roku życia.
Kredyt stałby się również w pełni refundowany, więc więcej rodziców o niskich dochodach mogłoby z niego skorzystać. Ponadto rodziny mogłyby otrzymywać wypłaty miesięcznie, a nie jednorazowo.

Ustawa zwiększa również ulgę w podatku dochodowym dla pracowników bez dzieci, prawie trzykrotnie zwiększając maksymalny kredyt i rozszerzając uprawnienia na większą liczbę osób. Minimalny wiek ubiegania się o kredyt bezdzietny zostałby obniżony z 25 do 19 lat, a górna granica wieku zostałaby zniesiona.

Byłby to największy wzrost odliczenia od podatku dochodowego od 2009 roku.

6. Opcjonalny płatny urlop chorobowy i rodzinny

Płatne zwolnienia rodzinne i chorobowe zatwierdzone w poprzednim pakiecie pomocy Covid19. Nowa ustawa nadal zapewnia ulgi podatkowe pracodawcom, którzy dobrowolnie zdecydują się zaoferować świadczenia pracownikom do 1 października.

7. Edukacja i opieka nad dziećmi

Ustawa zapewniłaby prawie 130 miliardów USD szkołom K-12 na pomoc uczniom w powrocie do klas. Szkoły będą mogły wykorzystać te pieniądze na aktualizację systemów wentylacyjnych, zmniejszenie liczebności klas, aby pomóc wprowadzić dystans społeczny, kupić środki ochrony osobistej i zatrudnić personel pomocniczy.

Ustawa zapewniłaby również 39 miliardów dolarów na pomoc dla tzw. jednostek oświatowych w tym np. przedszkoli. Kwota, którą otrzymałby każda z nich, będzie oparta na kosztach operacyjnych i będzie służyła w celu opłacenia pracowników, czynszu, pomocy rodzinom mającym trudności z opłaceniem kosztów i zakupu środków ochrony osobistej oraz innych materiałów.

8. Dopłaty do ubezpieczenia zdrowotnego i Medicaid

Ustawa przewiduje federalne dotacje do składek na polisy Affordable Care Act i zniosłaby maksymalny pułap dochodu na dwa lata.

Zarejestrowane osoby zapłaciłyby nie więcej niż 8,5% dochodów na pokrycie kosztów związanych z polisą ubezpieczeniową, w porównaniu z prawie 10% obecnym kosztem. Ponadto osoby zarabiające więcej, niż obecny limit – 400%  federalnego poziomu ubóstwa tzn. około 51 000 USD na osobę i 104 800 USD na czteroosobową rodzinę w 2021 roku – kwalifikowałyby się do dopłaty.

Nowa ustawa zwiększyłaby również  dotacje dla osób o niższych dochodach, całkowicie eliminując ich składki w niektórych wypadkach. Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych w 2021 roku również nie musiałyby płacić składek.

Ustawa zapewniłaby również pomoc tym, którzy chcą pozostać na ubezpieczeniach zdrowotnych swojego pracodawcy za pośrednictwem COBRA. Zwolnieni pracownicy zapłaciliby tylko 15% składki do końca września.

9. Więcej pieniędzy dla małych firm

Ustawa zapewniłaby 15 miliardów dolarów na program „pożyczek ratunkowych”, który zapewnia długoterminowe, niskooprocentowane pożyczki od Small Business Administration. Małe firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników, które ucierpiały z powodu poważnych skutków, otrzymałyby pierwszeństwo w przydziale funduszy.

Przekazuje również 25 miliardów dolarów na nowy program grantów specjalnie dla barów i restauracji. Kwalifikujące się firmy mogą otrzymać do 10 milionów dolarów i mogą przeznaczyć te pieniądze na różnego rodzaju wydatki, w tym wynagrodzenia, kredyty hipoteczne lub czynsz oraz świadczenia, żywność i napoje.

Program ochrony wypłat, który obecnie przyjmuje wnioski o pożyczki drugiej rundy, otrzymałby dodatkowe 7 miliardów dolarów, a rachunek zakwalifikowałby więcej dla organizacji non-profit.

Kolejne 175 milionów USD zostanie przeznaczone na działania informacyjne i promocyjne, tworząc program Community Navigator, który pomoże dotrzeć do kwalifikujących się firm.

10. Szczepionki i testy

Ustawa zapewnia 14 miliardów USD na badania, rozwój, dystrybucję, administrowanie i wzmacnianie zaufania do szczepionek. Przyczyniłoby się to również do zainwestowania 46 miliardów dolarów w testy, monitorowanie kontaktów i łagodzenie skutków pandemii, w tym inwestycje w możliwości laboratoryjne, społecznościowe witryny testowe i testy mobilne.

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię