ONZ: 45 państw domaga się uwolnienia Aleksieja Nawalnego

fot.YouTube

Podczas ostatniej sesji Rady Praw Człowieka ONZ 45 państw, wśród nich Polska, podpisało apel o natychmiastowe uwolnienie Aleksieja Nawalnego, skazanego w Rosji na 2,5 roku łagru. Wniosek w imieniu apelujących krajów odczytał w Genewie stały przedstawiciel Polski przy tamtejszym biurze ONZ Zbigniew Czech.

List przedstawiono podczas sesji Rady Praw Człowieka ONZ. Sygnujące go państwa krytykują łamanie praw człowieka przez Kreml, a także wzywają Federację Rosyjską do natychmiastowego uwolnienia Aleksieja Nawalnego oraz innych „niezgodnie z prawem i arbitralnie zatrzymanych, w tym za korzystanie z prawa do pokojowego gromadzenia się i stowarzyszania, wolności opinii i wyrazu oraz wolności religii i poglądów”. Zwrócono również uwagę na niepokojąco dużą liczbę aresztowanych podczas demonstracji poparcia dla Aleksieja Nawalnego.

Państwa-sygnatariusze apelu podkreślają, że aresztowanie i uwięzienie rosyjskiego opozycjonisty było motywowane politycznie. Zwracają również uwagę, że nie do zaakceptowania są działania rosyjskich instytucji – władz państwowych i sądownictwa. Przypominają również o zobowiązaniach Rosji, zawartych w wielu konwencjach i umowach, dotyczących wolności i bezpieczeństwa osób, a także ich prawa do uczciwego procesu.

Przywołano też wciąż niewyjaśnione otrucie Aleksieja Nawalnego oraz decyzję Europejskiego Trybunały Praw Człowieka, który domagał się jego uwolnienia w związku z zagrożeniem dla jego zdrowia i życia w kolonii karnej.

Uwięzienie Aleksieja Nawalnego, twarde represje wobec jego sojuszników, obrońców i mediów uznano za dowód erozji praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego w Rosji. Wcześniej Rosja reagowała na podobną krytykę oskarżeniami o ingerencje w jej wewnętrzne sprawy.

1 marca eksperci Narodów Zjednoczonych od praw człowieka przekazali, że władze Rosji odpowiadają za zeszłoroczne otrucie Aleksieja Nawalnego, wojskową trucizną Nowiczok, oraz wezwali do międzynarodowego śledztwa. Moskwa odrzuca oskarżenia twierdząc, że są bezpodstawne.

iar

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię