IRS rozesłało kolejne czeki stymulacyjne

IRS wysłało ponad 1,1 mln czeków na kwotę1400 dolarów na osobę, dających łączną sumę ponad 2 mld dolarów. Około 600 000 z tych płatności zostało dokonanych za pomocą wpłaty bezpośredniej na konto odbiorcy, a reszta została przesłana czekiem.

Jest to już ósma pula czeków wysłanych przez IRS od czasu zatwierdzenia pakietu stymulacyjnego przez Kongres w marcu.

Czeki stymulacyjne z ramienia planu American Rescue Plan oferują wsparcie finansowe do 1400 USD na osobę, a także 1400 USD na każdą kwalifikującą się osobę na utrzymaniu, o ile odbiorcy nie przekraczają określonych progów dochodowych oraz spełniają inne wymagania wymienione w planie administracji Bidena.

Z ósmej puli ponad 585 000 płatności o wartości ponad 1,2 mld dolarów zostało wysłanych do osób, które niedawno złożyły zeznania podatkowe, a których IRS nie miało wcześniej w swoich rejestrach.

Ta ostatnia partia zawierała również ponad 570 000 płatności „plus-up” o wartości prawie 1 mld dolarów. „Plus-up” to płatności podwyższające ( wyrównujące ) kwoty wysyłane wcześniej do podatników, którzy otrzymali trzeci czek stymulacyjny na podstawie dochodu z 2019 roku, a teraz okazało się, że kwalifikują się do otrzymania większej kwoty na podstawie niedawno przetworzonych deklaracji przez IRS z 2020 roku.

Rząd planuje kontynuować cotygodniowe wysyłanie nowych płatności. Rząd i IRS zachęcają również do składania deklaracji podatkowych, aby mieć pewność, że osoby pozostające na utrzymaniu otrzymają również pieniądze stymulacyjne.

Złożenie zeznania podatkowego nie tylko pomoże IRS ocenić, czy przysługują osobie dodatkowe środki stymulacyjne, ale może również pomóc w ustaleniu, czy dana osoba kwalifikuje się do otrzymania dodatkowych ulg podatkowych, takich jak ulga podatkowa na podatek dochodowy lub ulga podatkowa na dzieci.

IRS udostępnia więcej informacji na swojej stronie internetowej o tym, jak ubiegać się o czeki stymulacyjne, jeśli zwykle osoba nie musi składać zeznania podatkowego. Dodatkowe informacje można znaleźć TUTAJ

 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię