Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada wprowadzenie alimentów natychmiastowych

Minister Sprawiedliwości zapowiada reformę prawa rodzinnego. Chodzi między innymi o wprowadzenie alimentów natychmiastowych. Zbigniew Ziobro powiedział, że dotychczasowy brak regulacji w tym zakresie najbardziej uderza w dzieci, które nie mają comiesięcznego wsparcia finansowego.

Według projektu alimenty natychmiastowe byłyby orzekane w ciągu dwóch tygodni od momentu wystąpienia. Zbigniew Ziobro wyjaśnił, że rodzic ubiegający się o wsparcie, będzie mógł skorzystać z uproszczonego formularza dostępnego w internecie. Ponadto postępowanie dowodowe zostanie sprowadzone do minimum. Oznacza to, że rodzic ubiegający się o alimenty będzie zobowiązany dostarczyć jedynie odpis aktu urodzenia dziecka.

Wysokość przyznanych alimentów będzie zależna od minimalnego wynagrodzenia za pracę i liczby dzieci w rodzinie. Przy jednym dziecku, stawka alimentów natychmiastowych wynosiłaby 21 procent, czyli 588 złotych. Przy dwójce dzieci 19 procent, czyli 532 złote na każde dziecko. Przy trójce 17 procent, czyli 476 złotych na każde dziecko. Przy czwórce 15 procent, czyli 420 złotych na każde dziecko. A przy piątce i większej liczbie dzieci, będzie to 13 procent minimalnego wynagrodzenia, czyli 364 złote na każde dziecko.

Minister sprawiedliwości podkreśla jednak, że uzyskanie alimentów natychmiastowych nie zamyka drogi do domagania się w przyszłości wyższej kwoty alimentów na podstawie dotąd obowiązujących przepisów. „Chodzi wyłącznie o zabezpieczenie finansowe dziecka podczas trwającego procesu i sporu pomiędzy rodzicami” – powiedział.

IAR

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię