IRS rozpoczyna wysyłkę zwrotów nadpłaconych podatków od dochodów z zasiłku dla bezrobotnych

Urząd Skarbowy zacznie w tym tygodniu wypłacać zwroty kwalifikującym się podatnikom, którzy zapłacili podatki od zasiłku dla bezrobotnych w 2020 roku.

IRS zidentyfikował ponad 10 milionów podatników, którzy złożyli swoje zeznania podatkowe przed wejściem w życie amerykańskiego planu ratunkowego – American Rescue Plan z marca tego roku, w których między innymi uchwalono zwolnienie od podatku z części dochodu z zasiłku dla bezrobotnych.

Urząd Skarbowy dokonał weryfikacji zeznań podatkowych w celu ustalenia prawidłowej podlegającej opodatkowaniu kwoty zasiłku dla bezrobotnych i podatku. Podatnicy mogą otrzymać zwrot, zmniejszenie należnego salda lub brak zmiany w wysokości należnego podatku.

Korekty te są wprowadzane automatycznie i etapami przez pracowników IRS, odciążając podatników od składania skorygowanego zeznania. Pierwsza faza jest w toku i obejmuje najprostsze zwroty. Następna faza obejmie bardziej złożone zeznania podatkowe, które według przewidywań IRS będą rozpatrywane i korygowane do końca lata.

W pierwszą fazę włączeni są bezdzietni i samotni podatnicy, którzy mieli najprostsze zeznania podatkowe i którzy nie ubiegali się o jakiekolwiek zwrotne ulgi podatkowe. Ci podatnicy otrzymają zwroty w formie bezpośrednich wpłat na konta które podali w zeznaniu podatkowym 2020. Jeśli informacje o koncie bankowym nie są dostępne, zwrot zostanie przesłany pocztą w formie czeku na adres, który podatnik podał w zeznaniu.

IRS wyśle ​​osobne powiadomienie do podatnika, jeśli zwrot zostanie potrącony z tytułu niespłaconych długów – zaległy podatek federalny, stanowy podatek dochodowy, stanowe długi z tytułu zasiłków dla bezrobotnych, alimenty na dzieci, alimenty dla małżonków.

W ciągu trzydziestu dni od dokonania korekty, IRS prześle podatnikom zawiadomienie wyjaśniające wprowadzone zmiany do ich zeznania podatkowego.

Bardziej złożone zeznania podatkowe będą weryfikowane po zakończeniu pierwszej fazy.

Zasiłek dla bezrobotnych jest dochodem podlegającym opodatkowaniu jednak American Rescue Plan wyklucza 10 200 USD zasiłku dla bezrobotnych z dochodu wykorzystywanego do obliczenia kwoty należnych podatków. Wykluczenie w wysokości 10 200 USD na osobę dotyczy podatników składających wnioski samotnie lub będących w związku małżeńskim i składających wnioski wspólnie, których zmodyfikowany skorygowany dochód brutto jest poniżej 150 000 USD.
IRS uściśla, że 10 200 USD to kwota wykluczenia dochodu od płacenia podatku, a nie kwota zwrotu. Kwoty zwrotu będą się różnić i nie wszystkie korekty będą skutkować zwrotem.

Podatnicy, którzy jeszcze nie złożyli zeznania podatkowego, powinni postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi formularzy 1040 i 1040-SR, które szczegółowo opisują, jak wyłączyć zasiłek dla bezrobotnych z dochodu. Więcej informacji na temat formularzy jest tutaj https://www.irs.gov/forms-pubs/new-exclusion-of-up-to-10200-of-unemployment-compensation

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię