Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Informuje

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago
Consulate General of the Republic of Poland in Chicago

 Uwaga!!!

Od soboty 19 czerwca 2021 r. OBYWATELE I REZYDENCI USA podróżujący w ramach międzynarodowego ruchu lotniczego są ponownie UPRAWNIENI DO WJAZDU DO POLSKI !!!

https://www.gov.pl/web/usa/zmiany-dotyczace-ograniczen-w-podrozowaniu-do-polski

Beginning Saturday June 19, 2021, U.S. CITIZENS AND RESIDENTS traveling via international air traffic are re-granted AUTHORIZATION TO ENTER POLAND !!!

Więcej informacji / More information:

https://www.gov.pl/web/usa-en/changes-regarding-travel-restrictions-to-poland

Piotr Semeniuk
Vice Consul
Section for Polish American Community, Communication and Public Diplomacy
Consulate General of the Republic of Poland in Chicago
1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
ph: 1 (312) 337 8166

https://www.gov.pl/web/usa/konsulat-generalny-rp-w-chicago

https://www.gov.pl/web/usa-en/consulate-chicago

Twitter: @PLinChicago

Facebook: Polish Consulate in Chicago

 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię