7 cech charakterystycznych dla manipulatora

Jest wiele zachowań, które można uznać za manipulacyjne. Manipulacja przybiera również wiele form, od okazjonalnych pasywno-agresywnych komentarzy po emocjonalną strategię kontrolowania innych.

Zachowanie manipulacyjne obejmuje trzy czynniki:

 • strach,
 • obowiązek,
 • poczucie winy.

Manipulacja może mieć miejsce zarówno w bliskich jak i przypadkowych związkach, ale jak pokazują statystyki, jest bardziej powszechna w związkach ściśle uformowanych.

Manipulator wykorzystuje:

 • Winę,
 • Narzekanie,
 • Porównywanie,
 • Kłamstwo,
 • Odmowę,
 • Udawanie ignorancji lub niewinności,
 • Obwinianie,
 • Gry umysłowe.

Niezależnie od tego, czy manipulacja ma dobre, czy złe intencje, nadal jest próbą podważenia twojego racjonalnego myślenia.

 

Oto 7 najczęstszych cech manipulatora:

1. Manipulatorzy są ekspertami w grach umysłowych

Ich taktyka jest często tak subtelna – że możesz być kontrolowany przez długi czas i nawet tego nie zobaczysz. Manipulatorzy potrafią przekręcić poprzednią rozmowę lub odtworzyć ją do własnych potrzeb. Zrobią coś, co cię zrani, a kiedy wyrazisz jak się z tym czujesz, odwrócą sytuację i sprawią, że poczujesz się winny i ostatecznie usprawiedliwią swoje działania.

2. Manipulatorzy mają na uwadze swój najlepszy interes, a nie Twój

Stopniowo przekręcają twoje myśli i działania. Kształtują cię w kogoś, kto służy ich własnym celom. Niestety, ufasz im bardziej niż sobie. Ich motywy prawie zawsze są egoistyczne i nie interesują się tym, jak się czujesz lub jak ich zachowanie wpływa na ciebie i twoje życie.

3. Manipulatorzy są maniakami kontroli

Manipulatorzy muszą mieć kontrolę, a pragnienie kontroli często maskuje poczucie własnej niepewności. Muszą czuć się lepsi i silni. Mają głęboko zakorzenione narcystyczne pragnienia bycia w każdym aspekcie życia 'naj’. Manipulatorzy twierdzą, że wiedzą, jaki powinien być świat, jak należy postępować:  oczywiście według ich zasad.

4. Manipulatorzy są nieodpowiedzialni i niekonsekwentni

Manipulatorzy mają trudności z zaakceptowaniem odpowiedzialności za swoje zachowanie i zawsze uważają, że to inni zrobili im krzywdę.

5. Manipulatorzy obwiniają innych za swoje zachowanie.

Obwiniają innych za to, co powiedzieli, zrobili, czego nie powiedzieli lub czego nie zrobili. Manipulatorzy nigdy nie przyznają się do złych uczynków, gdy stawia to ich w niekorzystnej sytuacji. Zamiast tego zawsze szukają kogoś, kogo można obwiniać.

6. Manipulatorzy są wilkami w owczej skórze

Próbują ustanowić intymność, dzieląc się swoimi najgłębszymi przeżyciami w cely wywołania ufności. Możesz początkowo postrzegać ich jako bardzo delikatnych, emocjonalnie otwartych i nieco wrażliwych. Ale to wszystko jest iluzją. Robią to tylko dlatego, abyś się otworzył i podzielił swoimi najskrytszymi przeżyciami. Chcą poznać twoje mocne i słabe strony, aby użyć skutecznych taktyk manipulacji przeciwko tobie.

7. Boją się wrażliwości

Manipulatorzy rzadko wyrażają swoje potrzeby, pragnienia lub prawdziwe uczucia. Szukają słabych punktów u innych, aby wykorzystać je dla własnych korzyści i odwrócić ich prawdziwe motywy. Nie mają zdolności kochania, empatii, poczucia winy, wyrzutów sumienia ani sumienia. Postrzegają wrażliwość jako niebezpieczną słabość.

Trzy łatwe sposoby na zwiększenie odporności na stres

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię