Apel Polek do wiceprezydent USA Kamali Harris. O co proszą?

Obecnie wiele mówi się o trudnej sytuacji wolnych mediów w Polsce. TVP stała się nośnikiem propagandy rządu PiS – temu nie ma jednak się co dziwić, trudno bowiem, aby medium należące do skarbu państwa wyrażało się nieprzychylnie o władzy, od której w mniejszym lub większym stopniu jest zależne.

Na przełomie grudnia 2020 i stycznia 2021 głośno było o przejmowaniu przez PKN Orlen jednej z największych krajowych grup wydawniczych – Polska Press, do której należy m.in. 20 rozpoznawalnych dzienników regionalnych oraz kilka portali internetowych.

Czytaj również: Kariera zgodna z Twoim znakiem zodiaku

Chociaż Orlen tłumaczy fakt nabycia spółki zwiększaniem potencjału marketingowego, nasuwa się inny aspekt – upolitycznienia prasy. Kolejnym krokiem ku temu jest zgłoszony przez grupę posłów PiS projekt ustawy – tzw. „LEX TVN”. Nowe prawo zakłada, że koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może zostać udzielona podmiotowi zagranicznemu tylko wtedy, jeśli jego stała siedziba znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), co więcej podmiot prowadzący nie może być zależny od innego, którego siedziba znajduje się poza EOG.

Tak sformułowane przepisy uderzają wprost w TVN, który należy do amerykańskiego koncernu Discovery zarządzanego przez spółkę Polish Television Holding BV zarejestrowaną w Holandii. Można także dodać, że spółka ta właśnie oczekuje na przedłużenie koncesji nadawania w Polsce.

Zobacz: Dlaczego kobiety żyją dłużej od mężczyzn?

Kobiety wzięły sprawę w swoje ręce

Zaniepokojone zmianami kobiety postanowiły zadbać o kwestie wolności słowa w Polsce i wystosowały list do wiceprezydent USA – Kamali Harris. Polki zwracają się z prośbą o interwencję w sprawie ustawy uderzającej w telewizję TVN. Autorki listu, pod którym podpisały się m.in. prof. Magdalena Środa, prof. Monika Płatek, Barbara Labuda, Danuta Kuroń, Agnieszka Holland, Marta Lempart, zwracają uwagę na bezstronność, profesjonalizm i wysokie oceny wśród Polaków dla kanału informacyjnego TVN24. Podkreślają, że władze polskie zmierzają do tego, aby jedyną telewizją w kraju była całkowicie podporządkowana władzy telewizja publiczna. Wolne media, jak dalej piszą to istotne narzędzie demokracji, przez które obywatele mogą spoglądać władzy na ręce.

Wyższe podatki dla najbogatszych? SONDA

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię