Sejm przyjął pilną rządową nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej

Sejm uchwalił pilną rządową nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej, która umożliwia wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej.

Zgodnie z przepisami, zakaz taki byłby wprowadzany na czas określony w drodze rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, po zasięgnięciu opinii szefa Straży Granicznej.

Przepisy nie będą dotyczyły mieszkańców obszaru objętego zakazem, osób wykonujących tam pracę zarobkową oraz uczniów i osób korzystających z przejść granicznych.

 

Zgodę na przebywanie innych osób, w szczególności dziennikarzy, będzie mógł wyrazić właściwy miejscowo komendant placówki Straży Granicznej.
Za nowelizacją ustawy głosowało 245 posłów, 167 było przeciw, a 25 wstrzymało się od głosu.

Poprawki opozycji dotyczyły głównie obecności mediów w rejonie przygranicznym i możliwości wjazdu na ten teren organizacji pozarządowych.
Ustawa trafi teraz do Senatu.

IAR

Bieg Niepodległości 2021 – biało-czerwone Chicago!

 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię