Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Komitet Parady Dnia Konstytucji 3-go Maja przy Związku Klubów Polskich w USA zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. 2022 Rokiem Marii Konopnickiej i Józefa Wybickiego.

Co roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wybiera patronów roku. Na Rok 2022 patronami zostali wybrani między innymi Maria Konopnicka i Józef Wybicki stad też pomysł na temat konkursu. Konkurs plastyczny ma na celu uczczenie twórczości tych dwóch wybitnych polskich pisarzy.

W maju tego roku przypada 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej, polskiej pisarki, poetki, tłumaczki i publicystki. Konopnicka jest jedną z najwybitniejszych pisarek i poetek w historii literatury polskiej. Natomiast w marcu będziemy obchodzić 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego, autora polskiego hymnu narodowego, wielokrotnego posła na Sejm, jednego z inicjatorów Konfederacji Barskiej, uczestnika prac wdrażających Konstytucję 3 Maja i współorganizatora Insurekcji Kościuszkowskiej.

 

Konkurs umiejętności plastycznych skierowany jest do dzieci oraz młodzieży polskiego pochodzenia w wieku od 6 do 18 lat zamieszkałych w stanie Illinois, Wisconsin oraz Indiana.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

1. Uczniowie klas 1-7 proszeni są o stworzenie ilustracji do wybranych poniżej utworów literackich Marii Konopnickiej:

 

  • Stefek Burczymucha – baśń
  • O Janku Wędrowniczku- baśń
  • O krasnoludkach i o sierotce Marysi – baśń.

 

2. Natomiast zadaniem konkursowym dla uczniów klas 8-11 jest stworzenie ilustracji w formacie tradycyjnym lub cyfrowym do słów hymnu polskiego „Jeszcze Polska nie zginęła”.

Prace wykonane w formacie tradycyjnym należy nadsyłać drogą pocztową do 20 kwietnia 2022 na adres: ZKP 5835 W. Diversey Ave, Chicago, IL 60639, z dopiskiem ,,Konkurs historyczny”, a prace w formacie cyfrowym należy nadsyłać drogą e-mailową na adres: konkurs.parada@gmail.com.

 

Poniżej przedstawiamy pełne zasady konkursu plastycznego Komitetu Parady Dnia Konstytucji 3-go Maja:

1. Projekt ilustracji do wybranej baśni Marii Konopnickiej dla uczniów klas 1-7. Format pracy: A4. Technika: kredki, farby, mazaki.

2. Projekt ilustracji w formacie tradycyjnym lub cyfrowym/komputerowym do słów hymnu polskiego „Jeszcze Polska nie zginęła” dla uczniów klas 8-11. Technika dowolna: tradycyjna lub cyfrowa w formie prezentacji lub grafiki komputerowej etc.

3. Prace mogą nadsyłać zarówno szkoły polonijne, jak i uczestnicy indywidualni.

4. Każda ze szkół może zgłosić trzech uczestników w każdej kategorii.

5. Prace wykonane w formacie tradycyjnym należy nadsyłać drogą pocztową do 20-go kwietnia 2022 na adres: ZKP 5835 W Diversey, Chicago, IL 60639, z dopiskiem ,,Konkurs historyczny”.

6. Każda praca musi być podpisana hasłem/pseudonimem. Zaklejona koperta z hasłem powinna być przyklejona do pracy i zawierać dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa i adres szkoły oraz telefon kontaktowy do szkoły i telefon do rodziców/opiekunów oraz pisemna zgoda rodziców/opiekunów na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji.

7. Prace w formacie cyfrowym należy nadsyłać drogą e-mailową na adres: parada@gmail.com z informacjami jak wyżej.

Dodatkowo organizator powoła Komisję Konkursową, która dokona oceny zgłoszonych w terminie prac konkursowych i wyłoni laureatów nagród:

1. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców, a jej werdykt będzie ostateczny.

2. Wyłonieni laureaci zostaną powiadomieni o uzyskaniu nagród telefonicznie.

3. Wręczenie nagród w obu kategoriach konkursowych odbędzie się w dniu 7 maja 2022 podczas Bankietu Paradowego w Jolly Inn Banquets.

“Polski paszport wielkich możliwości” czyli co warto wiedzieć o polskim obywatelstwie?

 

 

 

 

 

 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię