Kalendarz księżycowy – pełnie i zaćmienia w 2022 roku

Księżyc w pełni pokazuje swoje oblicze Ziemi mniej więcej raz w miesiącu. Przez większość czasu pełnia księżyca nie jest idealnie pełna. Zawsze widzimy tę samą stronę Księżyca, ale jego część jest w cieniu, z powodu obrotu księżyca.

Tylko wtedy, gdy Księżyc, Ziemia i Słońce są idealnie wyrównane, Księżyc jest w 100% pełny, a to wyrównanie powoduje zaćmienie Księżyca. Czasami, Księżyc jest w pełni dwa razy w miesiącu (lub cztery razy w sezonie, w zależności od tego, którą definicję wolimy)

Najbliższa pełnia Księżyca nastąpi we wtorek, 14 czerwca o 7:52 a.m. (11:52 GMT), ale księżyc pojawi się w pełni w nocy przed i po szczycie dla przypadkowego obserwatora gwiazd. Czerwcowa pełnia znana jest jako Pełnia Truskawkowego Księżyca, dotyczy również Superksiężyca. Według danych NASA pełnie księżyca w 2022 roku nastąpią jeszcze:

 • 14 czerwca – Truskawkowy Księżyc (Strawberry Moon) – 7:52 (czas wschodni USA), 11:52 (GMT);
 • 13 lipca – Buck Księżyc (Buck Moon) – 14:37 (czas wschodni USA), 18:37 (GMT);
 • 11 sierpnia – Księżyc Jesiotra (Sturgeon Moon) – 9:36 (czas wschodni USA), 12 sierpnia – 01:36 (GMT);
 • 10 września – Księżyc żniw (Harvest Moon) – 5:59 (czas wschodni USA), 09:59 (GMT);
 • 9 października – Księżyc Łowcy (Harvest Moon) – 4:55 (czas wschodni USA), 20:55 (GMT);
 • 8 listopada – Księżyc bobra (Beaver Moon) – 06:02 (czas wschodni USA), 11:02 (GMT);
 • 7 grudnia – Zimny Księżyc (Cold Moon) – 11:08 (czas wschodni USA), 8 grudnia – 4:08 (GMT).

 

Jak można zaobserwować, Księżyc w pełni, w każdym miesiącu posiada odrębną nazwę. Warto wspomnieć, że odrębne nazwy pełni księżyca w każdym miesiącu zostały nadane przez wiele kultur. Nazwy zostały zastosowane do całego miesiąca, w którym każda z nich wystąpiła. Istnieją pewne różnice w nazwach księżyców, ale ogólnie rzecz biorąc, te same były używane wśród plemion Algonquin od Nowej Anglii na zachodzie do jeziora Superior.

Europejscy osadnicy często pozostali wierni swoim zwyczajom i pozostawili niektóre znane sobie nazwy. W książce „Ten dzień w historii Indian Północnoamerykańskich(otwiera się w nowej karcie)” (Da Capo Press, 2002), autor Phil Konstantin wymienia ponad 50 rdzennych ludów i ich nazwy dla pełni księżyca. Astronom amator Keith Cooley stworzył krótką listę nazw księżyców w innych kulturach, w tym w chińskiej i celtyckiej.

Chińskie nazwy księżyców:

 • Styczeń – Wakacyjny Księżyc (Holiday Moon);
 • Luty – Pączkujący Księżyc (Budding Moon);
 • Marzec- Senny Księżyc (Budding Moon);
 • Kwiecień – Księżyc Piwonii (Peony Moon);
 • Maj – Smoczy Księżyc (Dragon Moon);
 • Czerwiec – Księżyc Lotosu (Lotus Moon);
 • Lipiec – Głodny Księżyc Ducha (Hungry Ghost Moon);
 • Sierpień – Księżyc Żniw (Harvest Moon);
 • Wrzesień – Księżyc Chryzantemy (Chrysanthemum Moon);
 • Październik – Uprzejmy księżyc (Kindly Moon);
 • Listopad – Biały Księżyc (White Moon);
 • Grudzień – Gorzki Księżyc (Bitter Moon).

 

Nazwy pełni często odpowiadają sezonowym znacznikom, więc Księżyc Żniw występuje pod koniec sezonu wegetacyjnego, we wrześniu lub październiku, a Zimny Księżyc występuje w mroźnym grudniu. Przynajmniej tak to działa na półkuli północnej. Na półkuli południowej, gdzie zmienia się pory roku, Księżyc Żniw występuje w marcu, a Zimny Księżyc w czerwcu. Zgodnie z Earthsky.org, są to potoczne nazwy księżyców w pełni na południe od równika:

 • Styczeń: Hay Moon, Buck Moon, Thunder Moon, Mead Moon;
 • Luty (środek lata): Grain Moon, Sturgeon Moon, Red Moon, Wyrt Moon, Corn Moon, Dog Moon, Barley Moon;
 • Marzec: Harvest Moon, Corn Moon;
 • Kwiecień: Harvest Moon, Hunter’s Moon, Blood Moon;
 • Maj: Hunter’s Moon, Beaver Moon, Frost Moon;
 • Czerwiec: Oak Moon, Cold Moon, Long Night’s Moon;
 • Lipiec: Wolf Moon, Old Moon, Ice Moon;
 • Sierpień: Snow Moon, Storm Moon, Hunger Moon, Wolf Moon;
 • Wrzesień: Worm Moon, Lenten Moon, Crow Moon, Sugar Moon, Chaste Moon, Sap Moon;
 • Październik: Egg Moon, Fish Moon, Seed Moon, Pink Moon, Waking Moon;
 • Listopad: Corn Moon, Milk Moon, Flower Moon, Hare Moon;
 • Grudzień: Strawberry Moon, Honey Moon, Rose Moon.

Fazy księżyca

Księżyc jest kulą, która podróż wokół Ziemi wykonuje w ciągu 27,3 dnia. Potrzeba również około 27 dni, aby Księżyc obrócił się wokół własnej osi. Tak więc księżyc zawsze pokazuje nam tę samą twarz; nie ma jednej „ciemnej strony” księżyca. Gdy Księżyc krąży wokół Ziemi, jest oświetlany pod różnymi kątami przez Słońce – to, co widzimy, gdy patrzymy na Księżyc, to odbite światło słoneczne. Średnio księżyc wschodzi około 50 minut później każdego dnia, co oznacza, że czasami wschodzi w ciągu dnia, a innym razem w nocy.

Istnieją cztery fazy księżyca, nów, pierwsza kwadra księżyca, pełnia i trzecia kwadra księżyca. W nowiu Księżyc znajduje się między Ziemią a Słońcem, tak że strona księżyca skierowana w naszą stronę nie otrzymuje bezpośredniego światła słonecznego i jest oświetlona tylko słabym światłem słonecznym odbitym od Ziemi. Kilka dni później, gdy Księżyc porusza się wokół Ziemi, strona, którą widzimy, stopniowo staje się bardziej oświetlona przez bezpośrednie światło słoneczne. Ten cienki fragment nazywa się woskującym półksiężycem.

Tydzień po nowiu Księżyc znajduje się 90 stopni od Słońca na niebie i jest w połowie oświetlony z naszego punktu widzenia – co nazywamy pierwszą kwadrą, ponieważ jest to około jednej czwartej drogi wokół Ziemi. Kilka dni później obszar oświetlenia nadal rośnie.

Ponad połowa powierzchni księżyca wydaje się być nasłonecznienia. Ta faza nazywana jest woskującym księżycem gibbous. Kiedy Księżyc przesunie się o 180 stopni od swojej pozycji nowiu, Słońce, Ziemia i Księżyc tworzą linię. Dysk księżyca jest tak blisko, jak to tylko możliwe, do pełnego oświetlenia przez słońce, więc nazywa się to pełnią księżyca. Następnie księżyc porusza się, aż ponad połowa jego twarzy wydaje się otrzymywać światło słoneczne, ale ilość ta maleje. To jest słabnąca faza gibbous. Kilka dni później Księżyc przesunął się o kolejną czwartą drogi wokół Ziemi, do pozycji trzeciej kwadry. Światło słoneczne świeci teraz na drugą połowę widocznej powierzchni księżyca. Następnie księżyc przechodzi w fazę słabnącego sierpa, ponieważ mniej niż połowa jego powierzchni wydaje się otrzymywać światło słoneczne, a ilość ta maleje. W końcu księżyc wraca do pozycji wyjściowej nowiu. Ponieważ orbita Księżyca nie znajduje się dokładnie w tej samej płaszczyźnie, co orbita Ziemi wokół Słońca, rzadko są one idealnie wyrównane.

Zwykle księżyc przechodzi nad lub pod Słońcem z naszego punktu obserwacyjnego, ale czasami przechodzi tuż przed słońcem – wówczas mamy zaćmienie słońca. Daty i godziny pełni Księżyca, choć dokonywane są z najwyższą dokładnością, nie oznaczają, że zjawisko wystąpi dokładnie o podanej godzinie w punkcie, w którym się znajdujesz. Kiedy księżyc w pełni wschodzi, zwykle robi to kilka godzin przed lub po rzeczywistym czasie, kiedy jest technicznie pełny, ale zwykły obserwator nieba nie zauważy różnicy. W rzeczywistości księżyc często wygląda mniej więcej tak samo przez dwie kolejne noce otaczające pełnię księżyca.

 

Zaćmienia Księżyca

Zaćmienia Księżyca są nierozerwalnie związane z pełnią księżyca. Kiedy Księżyc jest w pełni, przechodzi za Ziemią względem Słońca i może przejść przez cień Ziemi, tworząc zaćmienie Księżyca. Kiedy Księżyc znajduje się całkowicie wewnątrz cienia Ziemi, widzimy całkowite zaćmienie Księżyca. Innym razem Księżyc tylko częściowo przechodzi przez cień Ziemi w tak zwanym częściowym, a nawet półcieniowym zaćmieniu Księżyca (gdy Księżyc przechodzi tylko przez najbardziej zewnętrzny obszar cienia Ziemi). W 2022 roku nastąpią dwa zaćmienia Księżyca: całkowite zaćmienie Księżyca 16 maja i całkowite zaćmienie Księżyca 8 listopada.

Całkowite zaćmienie Księżyca z 16 maja było widoczne w Ameryce Północnej i Południowej, Europie i Afryce. Rozpoczęło się o 21:32 EDT (17 maja, 01:32 GMT) i trwało około 5 godzin i 18 minut. Zaćmienie osiągnęło szczyt o 00:12 EDT (04:12 GMT).

Całkowite zaćmienie Księżyca 8 listopada będzie widoczne w Azji, Australii, na Oceanie Spokojnym i w obu Amerykach. Rozpocznie się o 3:02 EST (08:02 GMT) i potrwa około 5 godzin, 53 minut. Zgodnie z danymi NASA osiągnie szczyt o 6:00 EST (11:00 GMT).

Ponieważ orbita Księżyca wokół Ziemi jest nachylona, nie pokrywa się z cieniem Ziemi co miesiąc i nie mamy zaćmienia Księżyca każdego miesiąca.

Zaćmienia Słońca

Kiedy Księżyc jest w „nowej” fazie, przechodzi między Ziemią a Słońcem, więc strona zwrócona w stronę Ziemi wydaje się ciemna. Czasami orbita Księżyca pokrywa się ze Słońcem w takiej odległości, że część lub całość Słońca widziana z Ziemi może być zablokowana przez Księżyc. Kiedy księżyc całkowicie blokuje dysk słońca, widzimy całkowite zaćmienie Słońca w ciągu dnia, co może być naprawdę ciekawym widowiskiem. Innym razem Księżyc może tylko częściowo zablokować Słońce w częściowym zaćmieniu Słońca. Księżyc może nawet stworzyć „pierścień ognia” zaćmienia Słońca, gdy przechodzi bezpośrednio przed Słońcem, ale znajduje się w punkcie swojej orbity, który jest zbyt daleko od Ziemi, aby w pełni zakryć dysk słoneczny. Pozostawia to pierścień wokół Księżyca, co nazywa się pierścieniowym zaćmieniem Słońca.

W 2022 roku wystąpią dwa zaćmienia słońca – częściowe zaćmienie Słońca 30 kwietnia i częściowe zaćmienie Słońca 25 października. Częściowe zaćmienie Słońca z 30 kwietnia było widoczne z części południowo-wschodniego Pacyfiku i południowej Ameryki Południowej. Zgodnie z danymi NASA zaczęło się o 14:45 EDT (18:45 GMT) i zakończyło się o 18:37 EDT (22:37 GMT). Częściowe zaćmienie Słońca 25 października będzie widoczne z części Europy, północno-wschodniej Afryki, Bliskiego Wschodu i zachodniej Azji. Rozpocznie się o 4:58 EST (08:58 GMT) i zakończy się o 9:02 EST (13:02 GMT).

Pierwsze zdjęcie czarnej dziury! Jest ogromna!

 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię