Które firmy w USA płacą swoim pracownicom za aborcję? Oto lista.

Wiele firm w USA oferuje zwrot kosztów związanych z aborcją swoim pracownikom.

Oto niektóre z czołowych firm oferujących rozszerzoną pomoc finansową pracownikom chcącym przeprowadzić aborcję czy też szukającym opieki potwierdzającej płeć:

Alaska Airlines

Linie lotnicze zapewniają zwrot kosztów podróży za „niektóre procedury medyczne i zabiegi, jeśli nie są one dostępne w miejscu zamieszkania pracownika”.

Airbnb

Plany zdrowotne Airbnb oferowane przez firmę zapewniają zwrot kosztów podróży uczestnikom planu, którzy muszą podróżować do innych stanów, aby przeprowadzić aborcję. Dodatkowo od września zeszłego roku, Airbnb oferuje wsparcie finansowe każdemu gospodarzowi (host) Airbnb, który mieszka w Teksasie a potrzebuje przeprowadzić aborcję. Teksas wprowadził zakaz aborcji od 6 tygodnia ciąży. Firma zaktualizowała również swoją politykę urlopów osieroconych, która teraz obejmuje do 20 dni płatnej żałoby w przypadku utraty ciąży.

Nike

Firma odzieżowa pokrywa koszty podróży i zakwaterowania w sytuacjach, gdy usługi opieki zdrowotnej nie są dostępne w pobliżu domu. W oświadczeniu firmy przedstawiciele napisali, że „bez względu na to, gdzie nasi koledzy z zespołu są na swojej drodze do planowania rodziny – od antykoncepcji i aborcji po wsparcie ciąży i budowania rodziny poprzez świadczenia z zakresu płodności, macierzyństwa zastępczego i adopcji – jesteśmy tutaj, aby wspierać ich decyzje”.

Amazon

Firma Amazon pokryje do 4000 dolarów kosztów podróży związanych z procedurami medycznymi, w tym aborcją. Świadczenie obowiązuje wstecz do 1 stycznia 2022 roku i zostanie uruchomione, jeśli procedura medyczna – w tym aborcja, nie jest dostępna w promieniu 100 mil od domu pracownika, a wirtualna opieka nie jest dostępna.

Meta

Według rzecznika, Meta (Facebook) zamierza zaoferować zwrot kosztów podróży „w zakresie dozwolonym przez prawo” dla pracowników poszukujących opieki zdrowotnej i usług reprodukcyjnych poza stanem.

Amalgamated Bank

Bank pokryje koszty podróży „dla pracowników i osób na ich utrzymaniu, którzy muszą wyjechać poza stan, aby uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej reprodukcyjnej”. Świadczenie obejmuje przelot, koszty benzyny, opłaty hotelowe i wydatki na posiłki, a także do pięciu dni kosztów opieki nad małymi dziećmi pracownika, które mogą potrzebować pozostać w domu podczas podróży.

Kroger

Według rzecznika Kroger, pakiet opieki zdrowotnej w sklepie spożywczym obejmuje korzyści podróżne w wysokości do 4000 dolarów, aby ułatwić dostęp do usług opieki zdrowotnej, w tym aborcji i leczenia niepłodności.

Apple

Plany zdrowotne oferowane przez Apple obejmują opiekę aborcyjną i koszty podróży związane z procedurą.

Citigroup

Bank zapowiedział pokrycie kosztów podróży mających zapewnić dostęp do „odpowiednich zasobów i świadczeń medycznych w ramach planów zdrowotnych” w dobie zmian praw aborcyjnych.

Chobani

Założyciel i dyrektor generalny firmy jogurtowej, Hamdi Ulukaya, zmienił ofertę planów zdrowotnych, aby pokryć koszty związane z transportem, zakwaterowaniem i opieką nad dziećmi, gdy pracownicy lub osoby pozostające na ich utrzymaniu muszą podróżować w celu uzyskania opieki zdrowotnej niedostępnej lokalnie, obejmuje ona opiekę zdrowotną i usługi medyczne dla kobiet.

Dick’s Sporting Goods

Dyrektor generalna sieci sklepów powiedziała, że Dick’s Sporting Goods apewni do 4000 dolarów zwrotu dla pracowników, którzy będą musieli podróżować aby dokonać aborcji.

 

Walt Disney Co

Walt Disney Company pozostaje „zaangażowany w zapewnienie wszechstronnego dostępu do wysokiej jakości i niedrogiej opieki wszystkim naszym pracownikom, członkom obsady i ich rodzinom”, w tym ochronę zdrowia reprodukcyjnego bez względu na miejsce zamieszkania pracownika.

DoorDash

Firma zacznie pokrywać pewne wydatki związane z podróżami dla pracowników i osób na ich utrzymaniu, którzy są zarejestrowani w jej planie zdrowotnym i muszą podróżować poza stan w celu uzyskania aborcji.

Goldman Sachs

Goldman Sachs od 1 lipca rozszerzył politykę refundacji kosztów opieki zdrowotnej o „wszystkie procedury medyczne, zabiegi, w tym usługi aborcyjne i opiekę potwierdzającą płeć, w przypadku gdy usługodawca nie jest dostępny w pobliżu miejsca zamieszkania pracowników”.

Hims & Hers

Firma telemedyczna, która sprzedaje leki na i bez recepty, w tym leki antykoncepcyjne i na zaburzenia erekcji, ogłosiła, że ​​zapewni „6 000 USD zwrotu kosztów podróży i do dwóch tygodni urlopu dla każdego pracownika i ich partnera, który musi podróżować do stanu, który oferuje dostęp do opieki zdrowotnej reprodukcyjnej”.

JPMorgan Chase

Od 1 czerwca bank rozszerzył o świadczenia związane z podróżami służbowymi o „wszystkie objęte ubezpieczeniem usługi zdrowotne, które można uzyskać tylko daleko od domu”, w tym aborcję.

Levi Strauss & Co.

Pracownicy „kwalifikują się do zwrotu kosztów podróży związanych z opieką zdrowotną za usługi niedostępne w ich stanie rodzinnym, w tym związane z opieką zdrowotną reprodukcyjną i aborcją”. Pracownicy godzinowi pracujący w niepełnym wymiarze godzin – „mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży poniesionych w tych samych okolicznościach”.

Conde Nast

Zacznie oferować zwrot kosztów podróży i zakwaterowania pracownikom, którzy potrzebują usług medycznych taki jak aborcja, leczenie niepłodności lub usług potwierdzających płeć i nie mogą uzyskać ich lokalnie.

Lyft

Dyrektor generalny Lyft Logan Green ogłosił rozszerzenie świadczeń , w tym pokrycie kosztów podróży dla pracowników amerykańskich objętych planem zdrowotnym firmy, którzy muszą przebyć więcej niż 100 mil, aby uzyskać dostęp do usług aborcyjnych.

Uber

Amerykańskie plany ubezpieczeniowe Uber obejmują świadczenia w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, w tym aborcję i koszty podróży w celu uzyskania dostępu do opieki zdrowotnej. Firma zwróci koszty również wszystkim kierowcom pozwanym na mocy prawa stanowego za zapewnienie transportu do kliniki za pośrednictwem aplikacji.

Microsoft

Firma rozszerzyła pomoc w zakresie kosztów podróży na pracowników poszukujących aborcji i „opieki potwierdzającej płeć”, którzy mają ograniczony dostęp do tych usług w swoim stanie rodzinnym.

Netflix

Netflix oferuje pokrycie kosztów podróży dla tych, którzy muszą podróżować w celu leczenia raka, przeszczepów, opieki potwierdzającej płeć lub aborcji. Świadczenie jest ograniczone do 10 000 USD zasiłku dożywotniego za usługę dla każdego pracownika i jego rodziny.

Patagonia

Producent pokrywa koszty ubezpieczenia medycznego dla wszystkich pracowników zatrudnionych w niepełnym i pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownicy objęci planami zdrowotnymi są objęci opieką aborcyjną, a od zeszłego roku pokrywane są koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia, gdy istnieją ograniczenia w dostępie do opieki aborcyjnej. Firma również płaci kaucję za pracowników, którzy zostali aresztowani w ramach pokojowych protestów.

Reddit

Reddit oferuje „usługi w zakresie zdrowia reprodukcyjnego”, które zostały objęte kilkoma planami zdrowotnymi firmy. Pracownicy mogą również korzystać z „rocznego zasiłku stypendialnego” na pokrycie kosztów podróży, a także z polityki nieograniczonego płatnego urlopu Reddit, jeśli muszą podróżować, aby otrzymać dostęp między innymi do usług aborcyjnych.

Starbucks

Wiceprezesa Starbucks ds. zasobów partnerskich Sara Kelly ogłosiła, że ​​niezależnie od tego, gdzie mieszka pracownik lub w co wierzy, Starbucks zwróci pracownikom i zarejestrowanym na ich utrzymaniu oraz partnerom wszelkie koszty podróży poniesione podczas uzyskiwania usług aborcyjnych lub opieki zdrowotnej potwierdzającej płeć „gdy usługi te nie są dostępne w promieniu 100 mil od domu”.

Yelp

Ubezpieczenia zdrowotne oferowane pracownikom Yelp obejmują aborcję a świadczenia firmy zapewniają pomoc finansową na podróże związane z otrzymaniem opieki zdrowotnej. Firma również przekazuje fundusze na rzecz grup takich jak Center for Reproductive Rights and Planned Parenthood.

Zillow

Rzecznik platformy nieruchomości powiedział, że ich ​​„świadczenia zdrowotne obejmują szeroki zakres usług w zakresie zdrowia reprodukcyjnego – w tym aborcję, niezależnie od tego, czy wybrana jest przez pacjenta, czy jest to konieczne z medycznego punktu widzenia, czy też jedno i drugie”. Zillow również oferuje zwrot do 7500 USD za podróż, która może być konieczna, aby uzyskać dostęp do niektórych procedur medycznych, „w tym usług reprodukcyjnych lub opieki potwierdzającej płeć”.

Tatuuje od ponad 80 lat

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię