Czas podatków – stawki podatku od zysków kapitałowych za rok 2022

Zyski kapitałowe dzielą się na krótko i długoterminowe. Kiedy otrzymujesz zysk kapitałowy wpływy są uważane za dochód podlegający opodatkowaniu.

Kiedy posiadasz aktywa lub inwestycję nie dłużej niż rok i sprzedaż je z zyskiem jest  – uważane za krótkoterminowy zysk kapitałowy. Krótkoterminowe zyski kapitałowe są opodatkowane jak zwykły dochód.

Długoterminowe zyski kapitałowe są opodatkowane według niższych stawek niż zwykły dochód.  – ile jesteś winien  zależy od Twojego rocznego dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Federalne progi podatku dochodowego na 2022 roku od krótkoterminowych zysków kapitałowych:

Stawka

podatku

Indywidualni Małżeństwo

rozliczające się razem

Małżeństwo rozliczające się osobno Głowa

gospodarstwa domowego

Dochód podlegający opodatkowaniu w USD
10% 0 – 10 275  0 – 20 550 0  – 10 275 0  – 14 650
12% 10 276  – 41 775 20 551  – 83 550 10 276  – 41 775 14 651  – 55 900
22% 41 776  – 89 075 83 551  – 178 150 41 776  – 89 075 55 901  – 89 050
24% 85 076  – 170 050 178 151  – 340 100 89 076  – 170 050 89 051  – 170 050
32% 170 051  – 215 950 340 001  – 431 900 170 051  – 215 950 170 051 – 215 950
35% 215 951  – 539 900 431 901  – 647 850 215 951 – 323 925 215 951 – 539 900
37% 539 901 lub więcej 647 851 lub więcej 323 926 lub więcej 539 501 lub więcej

 

Stawki podatku na 2022 rok od długoterminowych zysków kapitałowych:

Status 0% 15% 20%
Indywidualni Do   41 675 USD 41676 –  459 750 USD Ponad 459 750 USD
Małżeństwo

rozliczające się razem

do 83 350 USD 83 351 –  517 200 USD Ponad 517 200 USD
Małżeństwo rozliczające się osobno 41 675 USD 41 676 –  459 750 USD Ponad 459 750 USD
Głowa

gospodarstwa domowego

55 800 USD 55 801 –  488 500 USD Ponad 488 500 USD

 

Czas podatków – progi i stawki podatkowe za rok 2022 i 2023

Posłuchaj podcastów: 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię