Nowa ustawa imigracyjna. Legalny status i obywatelstwo w ciągu 8 lat

Demokraci z poparciem prezydenta Joe Bidena przedstawili plan na kompleksową reformę systemu imigracyjnego Stanów Zjednoczonych. Pozwoliłaby ona milionom nielegalnie mieszkających cudzoziemców na uzyskanie legalnego statusu prawnego.

Projekt ustawy przewiduje dwustopniowy program legalizacyjny, w ramach którego nieudokumentowani imigranci, którzy przybyli do USA jako dzieci (DACA), pracownicy rolni oraz osoby o statusie ochronnym TPS – czyli uchodźcy, którzy uciekły z miejsc pochłoniętych wojną, automatycznie kwalifikowaliby się do otrzymania zielonej karty. Po trzech latach mogliby oni ubiegać się o uzyskanie obywatelstwa amerykańskiego. Kluczowe będzie tu zaświadczenie niekaralności.  

Wszyscy inni będą mogliby otrzymać status tymczasowych (rezydentów) na pięć lat, by w ciągu następnych trzech lat dopełnić formalności prowadzące do uzyskania obywatelstwa amerykańskiego. Cały proces trwałby 8 lat. Wnioskodawcy musieliby poddać się dokładnemu sprawdzeniu, uregulować zaległe podatki oraz uiścić opłaty za aplikacje.

 

Jeśli nowe prawo wejdzie w życie, będą mogli skorzystać z niego imigranci, którzy przybyli do USA przed 1 stycznia 2021 roku. Sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) miałby prawo wydawać humanitarne zwolnienia z tego wymogu dla osób deportowanych za czasów administracji Trumpa, o ile udowodnią, że mieszkali w USA przez co najmniej trzy lata przed deportacją.

Dodatkowo zgodnie z ustawa małżonkowie, partnerzy i dzieci poniżej 21 roku życia legalnych stałych mieszkańców nie podlegaliby ograniczeniom wynikającym z tzw. rocznych pul ustalających liczbę osób przyjmowanych do kraju. W ustawie znalazłoby się również uchylenie kary, która zabraniała nieudokumentowanym imigrantom opuszczającym kraj powrotu do Stanów Zjednoczonych przez okres od trzech do dziesięciu lat. 

Ustawa zwiększyłaby roczny przydział wiz opartych na zatrudnieniu z 140 tys. do 170 tys. oraz roczny limit wiz wydawanych  w drodze losowania mieszkańcom krajów o niewielkiej emigracji do USA z 55 tys. do 80 tys. rocznie. Dodatkowe 10 tys. wiz zostałoby zarezerwowane na pilotażowy program przeznaczony dla imigrantów, którzy przyczynią się do rozwoju ekonomicznego lokalnych społeczności.

Z  amerykańskiego prawa imigracyjnego zniknie słowo „allien”. Zostanie zastąpione ono terminem”noncitizen”. Cieżko przewidzieć jakie będą losy ustawy, gdyż do zatwierdzenia w Senacie potrzeba 60 głosów, których nie mają Demokraci.

AL

 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię