W Kalifornii trzmiel został rybą! W świetle prawa oczywiście

Fakt, że na naszej planecie istnieje wiele gatunków roślin i zwierząt, których przetrwanie jest zagrożone, jest wiadomym nie od dziś. Prowadzone są zabiegi, mające na celu ochronę tych stworzeń i odrodzenie ich populacji.

Czasami, aby wpisać jakieś zwierzę na listę gatunków chronionych, trzeba się posunąć do pewnych decyzji, swego rodzaju forteli, które w świetle prawa zapewnią im przetrwanie. Tak jest w przypadku trzmiela, którego przyporządkowanie do ryb wzbudziło wiele kontrowersji.

 

Wszystko to stało się w Kalifornii, a celem była jak najskuteczniejsza ochrona tego gatunku. Bez owadów nie ma życia na Ziemi, jesteśmy od nich uzależnieni bardziej, niż nam się wydaje. Dlatego można uznać, że wszelkie środki do ich ochrony są dopuszczalne.

Trzmiel został rybą!

W tym akurat przypadku można zaryzykować stwierdzenie, ze prawo, a w zasadzie luki w nim, rodzą kolejne prawa. Tak było i w przypadku trzmieli, które według stanowego prawa w Kalifornii nie figurowały na liście zagrożonych gatunków. Działacze ekolodzy złożyli wniosek o objęcie ich ochroną i po czterech latach doczekali się sądowej decyzji. Ochrona owadów wymusza na farmerach zaprzestanie stosowania pestycydów, co dla wielu nie jest sprzyjającą i pozytywną okolicznością.

Wykorzystując lukę prawną sąd orzekł, że skoro nie ma przepisów określających ochronę owadów, zatem należy trzmiela podciągnąć pod inną grupę zwierząt chronionych. Zatem trzmiel nagle stał się częścią gatunku ryb i bezkręgowców, co dało prawne podstawy do jego ochrony.

 

Mimo kontrowersji w tym zagadnieniu, skutki okazują się jednak dla trzmiela bardzo pozytywne. Objęcie go ochroną i wpisanie na listę zagrożonych gatunków, otwiera możliwości dla wielu działań na tej właśnie płaszczyźnie. Niestety decyzja stoi w konflikcie z rolnikami, którzy aby uzyskać jak największe plony, stosują cały szereg pestycydów, mających zwiększyć zbiory. Konflikt w przypadku ochrony danego gatunku zawsze jest nieunikniony. Nie każdemu bowiem w jednakowym stopniu zależy na ochronie środowiska naturalnego.

ZSS

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię