Jadalne owady hodowane w polskich blokach? Będą dotacje skarbu państwa

Polacy powoli przekonują się do spożywania jadalnych owadów, które mają wiele zalet dla zdrowia i środowiska. Hodowla owadów w blokach może być kolejnym krokiem na drodze do popularyzacji tego typu żywności.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Funduszami Norweskimi dofinansowały projekt SmartFood, który zajmuje się m.in. hodowlą jadalnych owadów na klatkach schodowych. Organizatorzy projektu mają już konkretne adresy bloków w Polsce, gdzie rozpoczną eksperyment.

Projekt SmartFood to część Żywego Laboratorium Miejskiego, który ma na celu poszukiwanie nowych rozwiązań związanych z ochroną środowiska i poprawą jakości życia mieszkańców miast. W ramach projektu SmartFood hodowane będą jadalne owady, takie jak m.in. świerszcze, larwy, czy też pleśniakowiec lśniący, który niedawno został dopuszczony do obrotu na rynku unijnym. Hodowla owadów będzie odbywała się na klatkach schodowych w wybranych blokach w Łodzi i Warszawie.

Jadalne owady to źródło wartościowego białka, które ma niską emisję gazów cieplarnianych w porównaniu do tradycyjnych źródeł białka, takich jak mięso. Ponadto, hodowla owadów wymaga mniejszej ilości wody i pożywienia, co przekłada się na mniejsze obciążenie środowiska. Hodowla owadów w blokach może również przyczynić się do zwiększenia świadomości mieszkańców na temat zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Mimo że spożywanie jadalnych owadów w Polsce wciąż budzi kontrowersje i niepokój, rządowa agencja postanowiła wesprzeć projekt SmartFood dotacją w wysokości 6,5 mln złotych. Organizatorzy projektu zachęcają mieszkańców bloków do podjęcia współpracy i hodowli jadalnych owadów na klatkach schodowych, ale decyzja ta należy wyłącznie do mieszkańców. Osoby zainteresowane hodowlą otrzymają niezbędne wskazówki, jak korzystać z efektów hodowli w codziennym życiu.

W Polsce spożywanie jadalnych owadów jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju, ale postępy w hodowli owadów w blokach mogą przyczynić się do popularyzacji tego typu żywności. Jednocześnie, konieczne będzie edukowanie społeczeństwa na temat korzyści związanych z spożywaniem jadalnych owadów oraz zapewnienie odpowiednich standardów higieny i bezpieczeństwa przy hodowli i przetwarzaniu owadów do spożycia.

Projekty takie jak SmartFood mogą przyczynić się do zmiany percepcji społeczeństwa w kwestii spożywania jadalnych owadów, ale ich sukces zależy od akceptacji i zaangażowania społeczności lokalnej. Ważne jest również, aby rozwój takiej hodowli odbywał się z poszanowaniem praw zwierząt i zasad etycznej hodowli.

Produkty spożywcze, których nie powinno się myć

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię