Odpady i recykling w Ameryce – jak USA zaśmieca świat

Od 60 lat Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) bada śmieci w Ameryce.

Według najnowszych danych EPA Amerykanie wytworzyli 292,4 mln ton stałych odpadów komunalnych w ciągu jednego roku. Odpowiada to 4,9 funta śmieci na osobę dziennie. Około 30% zostaje poddane recyklingowi. Stany Zjednoczone wytwarzają więcej odpadów na mieszkańca niż jakikolwiek inny kraj na świecie, a wśród krajów rozwiniętych jest to jedyny kraj, w którym wytwarzanie odpadów przewyższa recykling.

Śmieci wytwarzane w USA mają poważne globalne implikacje. W 2020 roku Chiny zaprzestały kupowania śmieci od Stanów Zjednoczonych. Śmieci są eksportowane za granicę do Afryki i Azji, ale do krajów mniej zdolnych do recyklingu lub utylizacji odpadów w sposób przyjazny dla środowiska. Szacuje się, że 51% tego eksportu śmieci jest niewłaściwie zarządzanych i trafia do oceanów, rzek, terenów wiejskich i innych zasobów naturalnych.

 

Składowiska odpadów należą do największych emitentów metanu w Stanach Zjednoczonych. Praktyki regulacyjne, takie jak ustawa o ochronie i odzysku zasobów z 1976 r. oraz nowe metody przetwarzania odpadów, obniżyły tę liczbę do 50% w 2018 roku. Niektóre z nich można przypisać lepszym praktykom zarządzania. W tym samym okresie wskaźniki recyklingu i kompostowania wzrosły o około 25 punktów procentowych.

1. Papier i tektura

Materiały z wszelkiego rodzaju pozostałościami żywności lub płynów oraz powłoką z tworzywa sztucznego nie mogą być poddawane recyklingowi.

 • Całkowite odpady wytworzone w 2018 roku – 67,4 mln ton (+124,7% zmiana od 1960 roku)
 • Całkowity recykling – 46,0 mln ton (68,2% wszystkich wytworzonych odpadów, zmiana o 804,9% od 1960 roku)

2. Szkło

Szkło ma nieograniczoną żywotność. Jego jakość nie pogarsza się przy topieniu i odtwarzaniu. Stany Zjednoczone należą do najgorszych krajów, jeśli chodzi o wskaźniki recyklingu szkła. Podczas gdy w wielu częściach Europy stawki wynoszą około 90%, Stany Zjednoczone przez ostatnie kilka lat pozostawały na poziomie około 25%.

 • Całkowita ilość odpadów wytworzonych w 2018 roku -12,3 mln ton (+82,3% zmiana od 1960 roku)
 • Całkowity recykling – 3,1 mln ton (25,0% ogółu wytworzonych odpadów, +2960,0% zmiana od 1960 roku)

 

3. Metale żelazne

Do kategorii metali żelaznych należą żelazo i stal. Niektóre z najczęstszych przedmiotów metalowych lub zawierających metal w tej kategorii, które trafiają do miejskiego strumienia odpadów stałych, to meble, wewnętrzne elementy opon i urządzenia.

 • Całkowita ilość odpadów wytworzonych w 2018 roku – 19,2 mln ton (+86,4% zmiana od 1960 roku)
 • Całkowity recykling – 6,4 mln ton (33,1% wszystkich wytworzonych odpadów, +12 620,0% zmiana od 1960 roku)

4. Metale aluminiowe             

Recykling aluminiowej puszki zużywa zaledwie 5% energii potrzebnej do jej wytworzenia. Można go szybko i bez końca poddawać recyklingowi, a według Stowarzyszenia Aluminium, 75% całego wyprodukowanego aluminium jest nadal w obiegu.

 • Całkowite odpady wytworzone 2018 roku – 3,9 mln ton (+1044,1% zmiana od 1960 roku)
 • Całkowity recykling – 0,7 mln ton (17,2% wszystkich wytworzonych odpadów, wzrost z 0 ton w 1960 roku)

5. Inne metale nieżelazne

Ołów, miedź i cynk to najbardziej rozpowszechnione metale nieżelazne, które trafiają do strumienia odpadów w Ameryce i najczęściej występują w postaci akumulatorów samochodowych, ciężarowych lub motocyklowych. Miedź jest drugim pod względem recyklingu metalem nieżelaznym po aluminium. Podobnie jak szkło, metale nieżelazne można wielokrotnie przetapiać i ponownie wykorzystywać bez degradacji.

 • Całkowite odpady wytworzone 2018 rok – 2,5 mln ton (+1294,4% zmiana od 1960 rok)
 • Całkowity recykling – 1,7 mln ton (67,3% wszystkich wytworzonych odpadów, wzrost z 0 ton w 1960 rok)

6. Tworzywa sztuczne

Świat musi znacznie ograniczyć używanie tworzyw sztucznych. Recykling plastiku jest drogi i pracochłonny. Z każdą regeneracją plastiku materiał ulega degradacji. Większość produkowanego obecnie plastiku, w tym torby, pojemniki, butelki, sztućce i opakowania, jest przeznaczona do jednorazowego użytku. Te przedmioty, używane tylko przez chwilę, mogą się rozkładać od 10 do 450 lat.

 • Całkowite odpady wytworzone 2018 roku – 35,7 mln ton (+9048,7% zmiana od 1960 roku)
 • Całkowity recykling – 3,1 mln ton (8,7% wszystkich wytworzonych odpadów, wzrost z 0 ton w 1960 roku)

 

7. Guma i skóra

Zużyte opony można przetworzyć na złom gumy i wykorzystać do produkcji ściółki, sprzętu rolniczego i różnych powierzchni, takich jak gumowany asfalt, place zabaw i podłogi szpitalne.

Wzrost ilości odpadów gumowych generowanych od 1960 r. można przypisać większej sile nabywczej, większej liczbie osób posiadających samochody oraz rozwiniętemu przemysłowi transportu ciężarowego.

 • Całkowita ilość odpadów wytworzonych w 2018 roku – 9,2 mln ton (+397,8% zmiana od 1960 roku)
 • Całkowity recykling – 1,7 mln ton (18,2% ogółu wytworzonych odpadów, zmiana o 406,1% od 1960 roku)

8. Tekstylia

Podobnie jak w przypadku gum wzrost ilości odpadów tekstylnych można przypisać głównie rozwojowi fast fashion i zakupów online. Przeciętna osoba nosi ubranie mniej niż 10 razy przed wyrzuceniem.

 • Całkowite odpady wytworzone w 2018 roku – 17,0 mln ton (+867,6% zmiana od 1960 roku)
 • Całkowity recykling – 2,5 miliona ton (14,7% wszystkich wytworzonych odpadów, +4920,0% zmiana od 1960 roku)

9. Drewno

Odpady drzewne w USA składają się głównie z palet transportowych, skrzyń i niektórych mebli. Malowanego, bejcowanego lub poddanego obróbce chemicznej drewna nie można poddać recyklingowi.

 • Całkowita ilość odpadów wytworzonych w 2018 roku – 18,1 mln ton (+497,0% zmiana od 1960 roku)
 • Całkowity recykling – 3,1 mln ton (17,1% wszystkich wytworzonych odpadów, wzrost z 0 ton w 1960 roku)

10. Zmarnowane jedzenie

Zgodnie z raportem Rady Obrony Zasobów Naturalnych, indywidualni konsumenci w Ameryce marnują 40% swojej żywności rocznie — równowartość 400 funtów żywności na osobę rocznie. Jest to około 50% więcej dzisiaj niż w latach 70. XX wieku.

 • Całkowita ilość odpadów wytworzonych w 2018 roku – 63,1 mln ton (+417,5% zmiana od 1960 roku)
 • Całkowity recykling – 2,6 mln ton (4,1% wszystkich wytworzonych odpadów, wzrost z 0 ton w 1960 roku).

Posłuchaj podcastów:

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię