Zwolnienie z podatku od nieruchomości. Zobacz czy się kwalifikujesz

Każdy stan ma inne prawa i zasady dotyczące zwolnień z podatku od nieruchomości. Zwolnienia z płacenia tego podatku nie oznaczają, że właściciel nieruchomości nie płaci całego podatku. Zwolnieniami nazywane są programy obniżające podatki.

W zależności od stanu, poziom zniżek może zależeć od wieku płacącego, dochodów czy niepełnosprawności. Jedną powtarzającą się zasadą w każdym stanie jest obowiązek mieszkania w nieruchomości na poczet której chcemy otrzymać zniżkę.

Programy zwolnień z podatku od nieruchomości noszą nazwę Homestead Exemptions. Wśród nich mogą znaleźć się zwolnienia dla seniorów, weteranów czy ogólne zwolnienia z podatku od nieruchomości.

 

Pełne informacje na temat zniżek i zwolnienie z podatku od nieruchomości można otrzymać, w każdym lokalnym biurze gminnym u rzeczoznawcy podatkowego. Oto programy i przykładowe zwolnienia oferowane w każdym stanie:

 

Stan Nazwa programu Zasady i zwolnienia
Alabama Homestead Exemptions Kwalifikujący się właściciele domów poniżej 65 roku życia otrzymują do 4000 USD. Osoby w wieku 65 lat i starsze nie mają limitu zwolnień.
Alaska Property Exemptions Uprawnieni właściciele domów, w tym niepełnosprawni weterani i seniorzy, mogą otrzymać od 50 000 do 150 000 USD na podstawie oceny wartości ich domu.
Arizona Senior Valuation Protection Kwalifikujący się właściciele domów w wieku 65 lat i starsi otrzymują zniżki na podstawie skorygowanego dochodu brutto i lat posiadania nieruchomości.
Arkansas Homestead Tax Credit Kwalifikujący się właściciele domów mogą otrzymać ulgę podatkową od nieruchomości do 375 USD rocznie. Dodatkowo oferowane są kredyty dla seniorów 65 lat i starszych oraz osób niepełnosprawnych.
Kalifornia Homeowners’ Exemption Kwalifikujący się właściciele domów mogą uzyskać do 7 000 USD zniżki w oparciu o oszacowaną wartość ich domu i głównego miejsca zamieszkania.
Kolorado Homestead Exemption Kwalifikujący się seniorzy i niepełnosprawni weterani mogą otrzymać do 50% z pierwszych 200 000 USD wartości ich domu.
Connecticut Veterans Property Tax Exemption Kwalifikujący się weterani mogą otrzymać zwolnienie z podatku od nieruchomości w wysokości 1500 USD.
Delaware Senior School Property Tax Relief Kwalifikujący się seniorzy w wieku 65 lat i starsi mogą otrzymać 50% (do 400 USD) ulgi w podatku od nieruchomości szkoły za ich główne miejsce zamieszkania.
Floryda Homestead Exemption Kwalifikujący się właściciele domów mogą uzyskać zwolnienie podatkowe, które zmniejsza wartość podatkową ich nieruchomości do 50 000 USD.
Georgia Homestead Exemption Kwalifikujący się właściciele domów mogą otrzymać 2000 USD odliczenia od 40% szacowanej wartości ich głównego miejsca zamieszkania. Osoby w wieku 65 lat i starsze mogą ubiegać się o 4000 USD, a niepełnosprawni weterani mogą otrzymać zwolnienie w wysokości 60 000 USD.
Hawaje Home Exemption Kwalifikujący się właściciele domów mogą otrzymać od 40 000 USD do 100 000 USD odliczenia od szacowanej wartości ich domu. Zwolnienia zwiększają się w zależności od wieku i mogą o nie ubiegać się seniorzy, osoby niepełnosprawne i weterani.
Idaho Homeowner’s Exemption Kwalifikujący się właściciele domów mogą otrzymać 50% wartości ich głównego miejsca zamieszkania (do 100 000 USD) odliczone od podatku od nieruchomości. Niepełnosprawni weterani mogą ubiegać się o dodatkowe ulgi.
Illinois Homestead Exemptions Kwalifikujący się właściciele domów mogą ubiegać się od 8 000 do 15 000 USD, w zależności od hrabstwa ich głównego miejsca zamieszkania. Istnieją dodatkowe wyjątki dla seniorów, osób niepełnosprawnych, weteranów, ulepszeń i klęsk żywiołowych.
Indiana Property Tax Deductions Kwalifikujący się właściciele domów mogą uzyskać 35% zwolnienie z szacowanej wartości domu do 600 000 USD (25% w przypadku domów powyżej 600 000 USD). Dodatkowe odliczenia są dostępne dla seniorów, weteranów, osób niepełnosprawnych, rehabilitacji i kredytów hipotecznych.
Iowa Tax Credits and Exemptions Kwalifikujący się właściciele domów mogą otrzymać ulgę, która „jest równa faktycznemu opodatkowaniu pierwszych 4850 USD rzeczywistej wartości”. Dodatkowe kredyty i zwolnienia są dostępne dla seniorów, rodzin, weteranów i osób niepełnosprawnych.
Kansas Homestead Refund Refundacje są dostępne dla właścicieli domów, którzy mieszkali w tym stanie przez co najmniej jeden rok podatkowy i zarobili mniej niż 36 300 USD.
Kentucky Homestead Exemption Kwalifikujący się właściciele domów mogą odliczyć około 40 000 USD „od szacowanej wartości domu wnioskodawcy, a podatki od nieruchomości są obliczane na podstawie pozostałej oceny”.
Luizjana Homestead Exemption Kwalifikujący się właściciele domów mogą uzyskać zwolnienie z podatku do 75 000 USD na swoje główne miejsce zamieszkania. Dodatkowe zwolnienia są dostępne dla weteranów.
Maine Property Tax Exemptions Kwalifikujący się właściciele domów mieszkający w stanie Maine przez co najmniej 12 miesięcy mogą otrzymać zwolnienie w wysokości 25 000 USD. Dodatkowe zwolnienia są dostępne dla weteranów, osób niewidomych, energii odnawialnej i sprzętu biznesowego.
Maryland Property Tax Exemptions Zwolnienia są dostępne dla kwalifikujących się weteranów wojskowych i żyjących małżonków personelu wojskowego, którzy zginęli podczas służby.
Massachusetts Property Tax Exemptions Zwolnienia z podatku od nieruchomości są dostępne dla kwalifikujących się seniorów, weteranów i ich pozostałych przy życiu małżonków, niewidomych, pozostałych przy życiu małżonków strażaków i policji oraz innych osób, które znajdują się w „trudnościach związanych z wiekiem, kalectwem i ubóstwem”.
Michigan Property Tax Exemptions Dostępnych jest wiele zwolnień podatkowych dla niepełnosprawnych weteranów, zanieczyszczenia powietrza, przebudowy, mieszkań non-profit, nowych nieruchomości i innych programów.
Minnesota Property Tax Programs Programy redukcji podatków są dostępne dla osób niewidomych i niepełnosprawnych, seniorów, weteranów, pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i kontroli zanieczyszczeń oraz innych kwalifikujących się świadczeń.
Mississippi Homestead Exemption Kwalifikujący się właściciele domów mogą uzyskać zwolnienie na pierwsze 7500 USD szacowanej wartości ich domu. Dodatkowe zwolnienia są dostępne dla seniorów, osób niepełnosprawnych, niewidomych i weteranów.
Missouri Property Tax Credit Kwalifikujący się seniorzy i osoby niepełnosprawne mogą otrzymać do 750 USD kredytu na czynsz i maksymalnie 1100 USD na główne miejsce zamieszkania właścicieli domów.
Montana Property Tax Assistance Program (PTAP) Zwolnienia są oparte na statusie zgłoszenia i skorygowanym dochodzie brutto. Zwolnienie jest ograniczone do pierwszych 200 000 USD wartości rynkowej głównego miejsca zamieszkania
Nebraska Homestead Exemption Kwalifikujący się właściciele domów to seniorzy powyżej 65 roku życia, osoby niepełnosprawne oraz weterani i ich współmałżonkowie.
Newada Personal Exemptions Zwolnienia są dostępne dla kwalifikujących się weteranów, pozostałych przy życiu współmałżonków i osób niewidomych.
New Hampshire Property Exemptions and Tax Credits Osoby w wieku 65-74 lat mają prawo do 156 000 USD wartości szacunkowej odjętej od całkowitej wartości szacunkowej. Osoby w wieku 75-79 lat mogą odjąć od całkowitej oszacowanej wartości 210 000 USD wartości szacunkowej. Osoby w wieku powyżej 80 lat mogą odjąć od całkowitej oszacowanej wartości 280 000 USD wartości szacunkowej.
New Jersey Homestead Benefit Kwalifikujący się właściciele mogą otrzymać do 1500 USD rabatu.
Nowy Meksyk Head of Family Exemption Właściciele domów mogą otrzymać 2000 USD zniżki od wartości ich rezydencji podlegającej opodatkowaniu, o ile są głową rodziny i mieszkańcami Nowego Meksyku.
Nowy York Property Tax Exemptions Istnieje wiele zwolnień dla seniorów, weteranów, osób niepełnosprawnych i nieruchomości rolnych. Właściciele domów zarabiający mniej niż 500 000 USD mogą kwalifikować się do ulgi podatkowej dla szkół (STAR). Zwolnieniu z reguły podlegają pierwsze do 150 000 USD wartości domu.
Północna Karolina Homestead Property Exclusion/Exemption Kwalifikujący się mieszkańcy w wieku 65 lat lub starsi lub trwale niepełnosprawni, których dochód jest poniżej określonego pułapu, mogą uzyskać zwolnienie w wysokości do 50% szacowanej wartości ich głównego miejsca zamieszkania.
Północna Dakota Tax Exemptions, Credits and Refunds Właściciele domów w wieku 65 lat i starsi lub osoby niepełnosprawne mogą kwalifikować się do otrzymania kredytu. Dodatkowe kredyty, zwroty i zwolnienia są dostępne dla niepełnosprawnych weteranów i innych kandydatów.
Ohio Homestead Exemption W zależności od zarobków seniorzy i osoby niepełnosprawne mogą kwalifikować się do zwolnień.
Oklahoma Homestead Exemption Kwalifikujący się właściciele domów mogą uzyskać zwolnienie w wysokości 1000 USD od oszacowanej wyceny ich rezydencji.
Oregon Property Tax Exemptions Oregon oferuje ponad 100 programów zwolnień dla weteranów, seniorów i osób niepełnosprawnych.
Pennsylvania Homestead Tax Exemption Kwalifikujący się właściciele domów mogą uzyskać ulgę w podatku od nieruchomości za swoje główne miejsce zamieszkania..
Rhode Island Tax Assessors Exemptions Zwolnienia są dostępne dla seniorów, osób niepełnosprawnych, weteranów, niewidomych i osób znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
Południowa Karolina Homestead Exemption Właściciele domów w wieku powyżej 65 lat, niepełnosprawni lub prawnie niewidomi mogą kwalifikować się do zwolnienia od „pierwszych 50 000 USD godziwej wartości rynkowej” ich głównego miejsca zamieszkania.
Południowa Dakota Relief Programs Dostępne są różne zwolnienia podatkowe dla osób starszych, niepełnosprawnych i weteranów.
Tennessee Property Tax Relief Kwalifikujący się wnioskodawcy to osoby starsze i niepełnosprawne zarabiające poniżej kwot określonych przez stan.
Teksas Property Tax Exemptions Kwalifikujący się właściciele domów mogą otrzymać zwolnienie w wysokości 25 000 USD. Dodatkowe zwolnienia są dostępne dla seniorów, osób niepełnosprawnych, energii słonecznej i wiatrowej oraz organizacji charytatywnych i firm.
Utah Primary Residential Exemption Kwalifikujący się właściciele domów mogą uzyskać 45% zwolnienie od godziwej wartości rynkowej ich głównego miejsca zamieszkania i do jednego akra ziemi.
Vermont Homestead Declaration Kwalifikujący się właściciele domów muszą złożyć roczną deklarację dotyczącą ich głównego miejsca zamieszkania do 1 kwietnia.
Wirginia Disabled Veterans Real Estate Tax Exemption Kwalifikujący się weterani i żyjący małżonkowie mogą uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości.
Waszyngton Property Tax Exemptions and Deferrals Zwolnienia podatkowe są dostępne dla seniorów, osób niepełnosprawnych, właścicieli domów o ograniczonych dochodach, weteranów i ich żyjących małżonków, a także organizacji non-profit.
Waszyngton D.C. Homestead, Senior, and Disabled Deductions Uprawnieni właściciele domów otrzymują potrącenia na podstawie wieku, skorygowanego dochodu brutto i głównego miejsca zamieszkania.
Zachodnia Wirginia Property Tax Exemptions Właściciele domów w wieku 65 lat i starsi oraz osoby niepełnosprawne mogą otrzymać zwolnienie w wysokości pierwszych 20 000 USD ich głównego miejsca zamieszkania.
Wisconsin Property Tax Relief Credits Kwalifikujący się właściciele domów mogą otrzymać ulgę podatkową od nieruchomości dla ich głównego miejsca zamieszkania.
Wyoming Tax Relief Weterani kwalifikujący się do ulgi podatkowej mogą otrzymać zwrot 3000 USD za oszacowaną wartość ich głównego miejsca zamieszkania. Dodatkowe odroczenia i zwroty podatku są dostępne dla innych kwalifikujących się wnioskodawców.

 

ZJ

Floryda – fakty i ciekawostki na temat Sunshine State

Posłuchaj podcastów: 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię