8 powodów, dla których twoje oszczędności na koncie 401(k) nie wzrastają

plan emerytalny

Konta emerytalne 401(k) są jedną z wielu dostępnych form oszczędzania na emeryturę. Konta te są „sponsorowane” i często dofinansowywane przez pracodawcę.

Dlaczego twoje oszczędności na koncie 401(k) nie wzrastają?

401(k) umożliwia pracownikom wpłacanie części wynagrodzenia na to konto, które następnie jest inwestowane w różne aktywa, takie jak akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne i inne instrumenty inwestycyjne. Składki wpłacane na 401(k) są potrącane z wynagrodzenia pracownika przed naliczeniem podatków. co oznacza, że zmniejsza to dochód pracownika podlegający opodatkowaniu. Opodatkowane są wypłaty z 401(k).

Konta 401(k) mają na celu zachęcanie do długoterminowego oszczędzania na emeryturę, ale czasami oszczędzający mają wrażenie, że ich oszczędności rosną wolniej niż przewidywali.

Za wolną rosnącymi zyskami może kryć się 6 poniższych powodów:

1. Zmienność rynku

Giełda nie jest stabilna. Na jej stabilność bądź zmienność wpływa wiele czynników – pogorszenie koniunktury gospodarczej, wahania rynkowe, czy wydarzenia globalne. Jeśli twoje fundusze są głównie zainwestowane w akcje, wzloty i upadki na rynku będą mocno wpływać na saldo 401(k).

2. Opłaty

Wysokie opłaty związane z utrzymaniem konta  401(k) będą źle wpływać na twoje saldo. Opłaty administracyjne, opłaty za zarządzanie funduszami i inne opłaty mogą znacząco negatywnie wpłynąć na stan konta.

3. Słaba dywersyfikacja

Dywersyfikacja jest kluczem do zarządzania ryzykiem. Jeśli twoje konto 401(k) koncentruje się na kilku inwestycjach lub klasach aktywów, czyli jest słabo zróżnicowane możesz być narażony na niższe zyski i większą zmienność. Dobrze zdywersyfikowany portfel rozkłada ryzyko na różne rodzaje inwestycji, potencjalnie ograniczając straty podczas pogorszenia koniunktury na rynku.

Finansowy minimalizm

 

4. Złe inwestycje

Wybór odpowiednich inwestycji w ramach 401 (k) jest bardzo ważny czynnikiem w powodzeniu. Jeśli inwestujesz w fundusze, które słabo rosną lub w te z wysokimi opłatami, twoje zyski na tym ucierpią.

 

5. Niewystarczający wkład własny

Regularne wkłady są niezbędne dla wzrostu 401(k). Jeśli nie wpłacasz wystarczającej kwoty lub wpłacasz jedynie minimalne składki, twoje zyski będą słabo wzrastać.

6. Wcześniejsze wypłaty i pożyczki

Wypłacanie pieniędzy lub zaciąganie pożyczek z konta 401 (k) może poważnie zahamować jego rozwój.

7. Zbyt konserwatywne inwestycje

Jednym z głównych winowajców wolno rosnącego konta 401(k) jest nadmiernie konserwatywna strategia inwestycyjna. Inwestycje takie jak obligacje oferują minimalny wzrost. Zbyt konserwatywne inwestowanie może chronić kapitał, ale często nie nadąża za inflacją. Może to doprowadzić do sytuacji, w której siła nabywcza twoich pieniędzy zmaleje, zmniejszając rzeczywistą wartość Twoich inwestycji.

finanse

8. Brak regularnej oceny portfolio

Wahania rynkowe mogą spowodować zmianę alokacji aktywów, co w sposób niezamierzony sprawi, że Twoje inwestycje będą bardziej konserwatywne lub ryzykowne, niż początkowo zamierzałeś. Również cele finansowe  i okoliczności życiowe zmieniają się. Regularne przeglądanie, ponowna ocena i równoważenie portfela gwarantują, że twoje inwestycje będą zgodne z twoimi celami i tolerancją ryzyka i pomogą zmaksymalizować wzrost zysku.

Ubezpieczenie Medicare w Stanach Zjednoczonych

Posłuchaj podcastów: 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię