Czy kwalifikujesz się do otrzymania do 16 000 USD kredytu na opiekę nad dziećmi?

Amerykańska ustawa o planie ratunkowym, American Rescue Plan Act, zatwierdziła rozszerzenie i wzrost ulgi podatkowej dla rodzin, zwanej kredytem na opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi – child care credit, do 8000 USD na jedno dziecko lub 16 000 USD na dwoje lub więcej.

Dzięki tej ustawie Efektywny wzrost wartości ulgi podatkowej na dzieci i opiekę nad dzieckiem wynosi około 381%.

Kredyt na opiekę nad dzieckiem i osobą niesamodzielną umożliwia podatnikom bezpośrednie obniżenie podatków o kwotę wydaną na wydatki związane z opieką nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną. Jako kredyt kwalifikują się wydatki między innymi na opiekę – nianie, przedszkole czy transport. Aby móc skorzystać z tych odliczeń należy posiadać rachunki i inne dowody dokonania wydatków, aby ubiegać się o ulgę podatkową podczas składania zeznania podatkowego.

 

1. Czym jest kredyt na opiekę nad dzieckiem i osobą niesamodzielną?

Kredyt na opiekę nad dzieckiem i osobą niesamodzielną to ulga podatkowa, która ma na celu umożliwienie rodzicom zwrotu wydatków związanych z opieką nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną. Wydatki, które kwalifikują się do odliczeń to przedszkole, programy szkolne przed i po zajęciach szkolnych, kolonie dzienne, transport, nianie, opiekunki i gospodynie domowe.

2. Czym różni się kredyt na opiekę nad dzieckiem na 2021 rok?

W poprzednich latach maksymalna kwota, o jaką można było się ubiegać, wynosiła 3000 USD na jedno dziecko lub 6000 USD na dwoje lub więcej.

W przypadku wydatków za 2021 rok możesz ubiegać się o maksymalnie 8000 USD na jedno dziecko lub osobę zależą oraz do 16 000 USD na dwoje lub więcej dzieci. Jednorazowe rozszerzenie kredytu na opiekę nad dzieckiem na 2021 rok zwiększa maksymalną stopę zwrotu z wydatków na opiekę nad dzieckiem z 35% do 50%.

Największą różnicą jest to, że przed podpisaniem American Rescue Plan kredyt na opiekę nad dzieckiem i osobą niesamodzielną nie podlegał zwrotowi. Jedynie obniżał twój rachunek podatkowy do zera. Teraz kredyt jest w pełni zwrotny, co oznacza, że ​​otrzymasz za niego pieniądze, nawet jeśli nie masz do płacenia podatków.

3. Jak należy ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w zeznaniu podatkowym?

Upewnij się, że masz szczegółowy rachunek wszystkich wydatków na opiekę nad dzieckiem – co najważniejsze, wszelkie rachunki, które otrzymałeś z żłobków lub programów pozaszkolnych, pokazujące twoje wydatki. Wypełnij formularz 2441 i dołącz go do zeznania podatkowego na formularzu 1040.

Na formularzu będziesz musiał podać imię i nazwisko, adres i „numer identyfikacji podatkowej” lub TIN.

Formularz kredytu na opiekę nad dzieckiem i osobą pozostającą na utrzymaniu jest wbudowany w oprogramowanie podatkowe, takie jak TurboTax i H&R Block. W oprogramowanie wpisane są pytania takie jak, czy masz dziecko w wieku poniżej 13 lat i czy zapłaciłeś za opiekę nad dzieckiem w ciągu roku, aby obliczyć należny kredyt.

4. Czy ulga i kredyt na opiekę to ten sam program?

Ulga na opiekę nad dzieckiem i osobą pozostającą na utrzymaniu (child and dependent care credit) to nie to samo, co ulga podatkowa na dzieci (child tax credit). W ubiegłym roku zaliczki na poczet ulg podatkowych na dzieci były wypłacane co miesiąc. Jeśli kwalifikujesz się do ulgi podatkowej na dziecko i nie otrzymałeś zaliczek, możesz otrzymać od 500 do 3600 USD na dziecko jako ulgę przy rozliczaniu podatków. Był to odrębny program od child tax credit.

5. Czy dochód ma wpływ na wysokość kredytu?

Aby kwalifikować się do kredytu na opiekę nad dzieckiem, podatnik musi mieć dochody, takie jak wynagrodzenie z pracy lub bezrobocia. Jeśli jesteś w związku małżeńskim i składasz wspólne zeznanie podatkowe, twój małżonek również musi wykazać dochód. Według IRS nie możesz wziąć kredytu na opiekę nad dzieckiem, jeśli jesteś żonaty i składasz wniosek oddzielnie.

Maksymalna kwota wydatków na opiekę nad dzieckiem, do której można się ubiegać – 8000 USD na jedno dziecko lub 16 000 USD na dwoje lub więcej – nie jest zależna od poziomu dochodów. Jednak stopa zwrotu z kredytu na opiekę nad dzieckiem spada wraz ze wzrostem dochodów.

W roku podatkowym 2021 stopa kredytu zaczyna się zmniejszać, gdy dochód podatnika lub AGI gospodarstwa domowego (skorygowany dochód brutto) osiąga 125 000 USD. Stopa kredytowa jest obniżona o 1% za każde 2000 USD zarobione ponad 125 000 USD, aż do 183 000 USD, gdzie wynosi 20% dla każdego, kto zarabia od 183 001 USD do 400 000 USD. Na przykładzie jaki podaje IRS, AGI w wysokości 145 000 USD otrzyma stopę ulgi podatkowej w wysokości 40%.

Dla tych, którzy zarabiają więcej niż 400 000 USD, stopa kredytowa ponownie spada o 1% na każde 2000 USD zarobionych powyżej 400 000 USD. Dla rodzin zarabiających 438 000 USD lub więcej stopa kredytowa jest zero.

 

6. Które osoby pozostające na utrzymaniu kwalifikują się do objęcia kredytem na opiekę nad dzieckiem?

Zgodnie z IRS, zasady kwalifikowania osób na utrzymaniu są dość szerokie. Osoba na utrzymaniu musi spełniać jedno z następujących kryteriów:

  • być w wieku poniżej 13 lat
  • nie być w stanie zadbać o siebie
  • być fizycznie lub psychicznie niezdolni do dbania o siebie
  • kwalifikująca się osoba pozostająca na utrzymaniu musi mieć numer identyfikacji podatkowej, taki jak numer ubezpieczenia społecznego.

7. Czy kwalifikujesz się na pobranie ulgi na opiekę jeśli jesteś w separacji lub po rozwodzie?

Tylko rodzic sprawujący opiekę może ubiegać się o ulgę na opiekę nad dzieckiem. IRS definiuje rodzica sprawującego opiekę jako rodzica, z którym dziecko mieszkało przez większą liczbę nocy w 2021 roku. Zasady dotyczące rodziców w separacji lub rozwiedzionych są podobne do tych, które regulują ulgę podatkową na dziecko i wspólną opiekę.

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię