Inwestycje w foreclosure

nieruchomosci sprzedaż

Foreclosure – przejęcie, wykluczenie, odebranie.

Przejęcie to proces prawny, podczas którego pożyczkodawca próbuje odzyskać saldo pożyczki od pożyczkobiorcy, który zaprzestał dokonywania płatności na rzecz pożyczkodawcy zmuszając do sprzedaży składnika aktywów stanowiącego zabezpieczenie pożyczki.

Inwestowanie w foreclosure polega na zakupie nieruchomości, która została przejęta przez pożyczkodawców ze względu na niezdolność właściciela nieruchomości do uregulowania płatności hipotecznych.

Rodzaj inwestycji w nieruchomości odebrane przez bank  oferuje  możliwości zysku, ale wiąże się również z ryzykiem i złożonością.

 

Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów foreclosures – wykluczeń:

Wykluczenie sądowe

W tym procesie pożyczkodawca przechodzi przez system sądowy w celu uzyskania orzeczenia o przejęciu nieruchomości. Wykluczenie sądowe jest dostępne w każdym stanie USA i wymagane w wielu, jak na przykład na Florydzie.

Wykluczenia pozasądowe

Niektóre stany pozwalają pożyczkodawcom na przejęcie nieruchomości bez konieczności wchodzenia na drogę sądową. Proces ten jest zwykle szybszy.

Wykluczenia ścisłe

Obowiązują w niektórych stanach – Connecticut, New Hampshire i Vermont.  jeśli wierzyciel hipoteczny wygra sprawę sądową, sąd nakazuje nie wywiązującemu się z zobowiązań spłatę kredytu hipotecznego w określonym terminie. Jeśli kredytobiorca się nie wywiąże, posiadacz hipoteki nabywa prawo do nieruchomości bez obowiązku jej sprzedaży.

Wykluczenia wstępne

Zanim nieruchomość zostanie oficjalnie przejęta, następuje okres poprzedzający przejęcie, podczas którego właściciel domu może próbować sprzedać nieruchomość, aby uniknąć przejęcia.

Aukcje

Zajęte nieruchomości są często sprzedawane na aukcjach publicznych. Aukcje te mogą być konkurencyjne i wymagają szybkiego podejmowania decyzji oraz gotówki.

Real Estate Owned (REO) Properties

Są to nieruchomości, które nie sprzedały się na aukcji i stały się własnością  pożyczkodawcy. Nieruchomości te są zwykle wystawione u agentów nieruchomości i można je kupić jak każdą inną nieruchomość na rynku.

Poruszanie się po inwestowaniu w foreclosures wiąże się z wieloma korzyściami finansowymi, ale również z ryzykiem. Nie jest to łatwa inwestycja dlatego ważnym jest, aby szczegółowo rozważyć za i przeciw.

Eksperci wśród najczęstszych rodzajów ryzyka inwestycji w wykluczenia wymieniają:

Stan nieruchomości

Przejęte nieruchomości mogą być w gorszym stanie fizycznym niż wyglądają. Mogą mieć wiele ukrytych problemów z powodu zaniedbań.

Problemy z tytułem

W sytuacjach kupna nieruchomości przejętych przez bank mogą wystąpić problemy z tytułem własności. Są to sytuacje, w których własność prawna nieruchomości może nie być całkowicie jasna. Może to wynikać z przeszłych transakcji, zastawów lub innych kwestii prawnych.

Nieznane zastawy

Należy dokładnie sprawdzić czy na nieruchomości nie znajdują się zastawy lub długi, które inwestor będzie musiał przejąć.

Względy prawne

Przepisy dotyczące wykluczenia mogą znacznie różnić się w zależności od jurysdykcji. Ważne jest, aby zrozumieć aspekty prawne obowiązujące w miejscu zakupu nieruchomości.

Zrozumienie niuansów procesu wykluczenia, staranne zbadanie nieruchomości i przygotowanie się na stawienie czoła potencjalnym wyzwaniom mają kluczowe znaczenie w powodzeniu i lukratywnych możliwościach tego rodzaju inwestowania.

15 stanów z najwyższym odsetkiem „foreclosure”

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię