IRS wprowadza nowe limity wpłat na konta emerytalne w 2023 roku

Urząd Skarbowy (Internal Revenue Service – IRS) ustalił nowe limity składek na kontach emerytalnych.

Plany 401(k), 403(b), 457, Thrift Savings Plan

Według najnowszych danych IRS, w 2023 roku będzie można wpłacić do 22 500 USD na konta emerytalne  401 (k) i 6 500 USD na konta IRA. Jest to podwyżka z limitów 20 500 USD i 6 000 USD obowiązujących w bieżącym roku.

Jak podaje IRS, limit składek uzupełniających dla pracowników w wieku 50 lat i starszych, którzy uczestniczą w planach 401(k), 403(b), większości planów 457 oraz Planie oszczędnościowym rządu federalnego (Thrift Savings Plan) został zwiększony do 7500 USD, z 6500 USD. Oznacza to, że osoby partycypujące w tych planach w wieku 50 lat i starsi, mogą wpłacić do 30 000 USD, począwszy od 2023 roku.
Limit składek uzupełniających dla pracowników w wieku 50 i więcej, którzy uczestniczą w planach SIMPLE, wzrasta do 3 500 USD, w porównaniu z 3 000 USD.
Limit składki wyrównawczej IRA dla osób w wieku 50 lat i starszych nie podlega corocznej korekcie kosztów utrzymania i wynosi 1 000 USD. Oznacza to, że osoby 50 lat plus będą mogły odłożyć na konta IRA 7 500 USD w 2023 roku.

 

Tradycyjne IRA

Podatnicy mogą odliczać składki na tradycyjne IRA, jeśli spełniają określone warunki dotyczące dochodu i posiadania pracowniczego planu emerytalnego. Na tej podstawie IRS stosuje tak zwane wycofywanie. Stopniowe wycofywanie Roth IRA to poziom dochodu, przy którym wkład na te konta emerytalne po opodatkowaniu może zostać zredukowany, a nawet całkowicie wycofany. Kwota, jaką można zainwestować każdego roku, jest ograniczona na podstawie statusu zgłoszenia i zmodyfikowanego skorygowanego dochodu brutto (MAGI). Na rok 2023, IRS podniósł również progi wycofania do:

– 73 000 do 83 000 USD dla osób rozliczających się indywidualnie posiadających plan emerytalny z pracy.

– 116 000 136 000 USD w przypadku par małżeńskich składających wspólne wnioski, jeśli współmałżonek opłacający składkę IRA jest objęty planem emerytalnym w miejscu pracy.

– W przypadku osoby opłacającej składki IRA, która nie jest objęta planem emerytalnym w miejscu pracy i jest w związku małżeńskim z osobą, która posiada plan emerytalny pracowniczy nowy zakres wycofywania wynosi od 218 000 do 228 000 USD.

W przypadku osoby pozostającej w związku małżeńskim, objętej planem emerytalnym w miejscu pracy i składającej oddzielne zeznanie zakres stopniowego wycofywania nie podlega rocznej korekcie kosztów utrzymania i wynosi od 0 do 10 000 USD.

Roth IRA

Limity składek Roth IRA również wzrastają do 6500 USD.  Zmieniają się również zasady wpłat na konta Roth IRA:

– 138 000 USD do 153 000 USD dla osób fizycznych i osób zgłaszających się jako głowa gospodarstwa domowego.

– 218 000 USD do 228 000 USD dla małżeństw rozliczających się wspólne.

Najważniejszą różnicą pomiędzy tradycyjnym IRA a Roth IRA jest to, że osoby posiadające pracownicze konto 401 (k) nie mogą również wpłacać składek do tradycyjnego konta IRA, ale mogą wpłacać pieniądze na konto Roth.

Retirement Savings Contributions Credit

Zmienia się również limit dochodu dla Saver’s Credit (znany również jako Retirement Savings Contributions Credit) dla pracowników o niskich oraz średnich dochodach i wynosić będzie:

– 36 500 USD dla osób samotnych i żonatych, które składają oddzielne wnioski.

– 73 000 USD dla par małżeńskich składających wniosek wspólnie.

– 54 750 USD osób zgłaszających się jako głowa gospodarstwa domowego.

SIMPLE Retirement Accounts

Kwota, jaką poszczególne osoby mogą wpłacić na swoje konta emerytalne SIMPLE, została zwiększona do 15 500 USD, z 14 000 USD w roku bieżącym.

ZJ

Coraz mniej osób odkłada na konta emerytalne

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię