Najczęstsze błędy językowe popełniane przez Polaków

O tym że język polski jest trudny, wiadomo nie od dziś. Nasza rodzima mowa ma bowiem wiele pułapek. Zdarza się, że nawet osoby z dobrą znajomością języka mają problem z zastosowaniem odpowiedniej formy danego słowa czy wyrażenia. Tej sytuacji nie poprawia spadek czytelnictwa czy nieprzestrzeganie norm językowych.

Oto najczęściej popełniane błędy przez Polaków.

1. W każdym bądź razie

Wyrażenie to jest niepoprawne oraz uznawane za błąd. W tym zlepku słów doszło do połączenia ze sobą dwóch poprawnych wyrażeń, „w każdym razie” i „bądź co bądź”. Należy pamiętać, że te sformułowania stosujemy w innych kontekstach oraz ich nie łączymy.

2. Kupywać

Z tym określeniem możemy spotkać się dosyć często. Jednak czasownik „kupywac” daleko ma się od poprawnej formy, jaką jest „kupować”. Polacy używając niepoprawnej formy, sugerują się w głównej mierze takimi czasownikami jak „odkupywać” czy „podkupywać”. W tym momencie wiele osób zaskoczy fakt, iż formy „odkupować” i „podkupować” są niepoprawne, co z pewnością potrafi wprowadzić człowieka w zamieszanie. Stosując analogię do czasowników z cząstką -yw, tworzymy tym samym złą formę, czego przykładem jest „kupywać”

 

3. Kilka razy pod rząd

Jeżeli ktoś mówi, że robi coś kilka razy „pod rząd” – stosuje rusycyzm. Sformułowanie to jest dosyć powszechne w Polsce. Norma użytkowa i zwyczajowa je toleruje. Jednak mimo wszystko poprawna forma to „z rzędu”.

4. Przekonywujący

Termin „przekonywujący” przez dłuższy czas był traktowany jako niepoprawny. Jednak obecnie językoznawcy przymykają oko. Poradnia Językowa PWN informuje, że używanie tej formy nie wiąże się z żadnym błędem. Jeżeli jednak cenimy sobie pełną poprawność, używajmy sformułowań „przekonywający” bądź „przekonujący”.

5. Włanczać

Terminu „włanczać” używa niemała liczba Polaków. Ten zwrot można usłyszeć na ulicy czy w sklepach. Nawet językoznawcy chcą zdecydować się na zaakceptowanie obu form jako obocznych. Jednak na dzień dzisiejszy jedyną poprawną oraz akceptowalną formą jest „włączać”. Sytuacja wygląda tak w przypadku takich sformułowań jak „rozłączać”, „wyłączać” oraz „przełączać”.

6. Wziąść

Forma „wziąść” gości w słownikach u zdecydowanej większości Polaków. Jednak pomimo tego sformułowanie to jest w pełni niepoprawne, co z pewnością zadziwi wiele osób. Piszemy i mówimy tylko i wyłącznie „wziąć”. Jeśli nie możemy przyzwyczaić się do tej formy, przypomnijmy sobie pokrewny mu rzeczownik „wzięcie”.

7. Bynajmniej

Słowo „bynajmniej” nie dość, że wymawiane jest niepoprawnie, to dodatkowo używa się go w złym kontekście. Musimy pamiętać, że „bynajmniej” ma na celu wzmocnieniu przeczenia. Jednak rzesza ludzi myli sformułowanie „bynajmniej” z „przynajmniej”. Co więcej, nie są to nawet synonimy.

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię