Naukowcy ustalili biologiczną różnicę między psychopatami a normalnymi ludźmi

Naukowcy z University of Pensylvania znaleźli odpowiedź na pytanie „Co różni psychopatę od normalnej osoby?”.

Ich badanie wykazało, że obszar prążkowia mózgu – część kresomózgowia, na którą składają się jądro ogoniaste i skorupa, był średnio o 10% większy u osób psychopatycznych w porównaniu z grupą kontrolną osób, które miały niskie cechy psychopatyczne lub nie miały ich wcale.

Neuronaukowcy z Univesrsity of Pensylvania przy użyciu skanów MRI odkryli, że osoby psychopatyczne mają o 10% większe prążkowie, skupisko neuronów w podkorowych zwojach podstawy przodomózgowia, niż zwykli ludzie. Stanowi to wyraźną biologiczną różnicę między psychopatami a osobami niepsychopatycznymi. W trakcie normalnego – prawidłowego rozwoju człowieka prążkowie zmniejsza się wraz z dojrzewaniem dziecka, co sugeruje, że psychopatia może być również związana z różnicami w rozwoju mózgu.

Psychopaci określani są jako osoby o cechach psychopatycznych, charakteryzują się zachowaniem antyspołecznym, upośledzoną empatią lub jej brakiem, często brakiem poczucia winy za swoje czyny i egoistycznymi cechami. W niektórych przypadkach posiadają skłonności przestępcze.

 

Prążkowie, które jest częścią przodomózgowia, nadzoruje większość czynności fizycznych i umysłowych, koordynuje wiele elementów poznawczych, w tym planowanie motoryczne i działania, podejmowanie decyzji, motywację.

Wcześniejsze badania wykazywały, że psychopaci mają nadaktywność prążkowia, ale wpływ jego wielkości na zachowanie nie był dotychczas potwierdzony.
Najnowsze badania wskazuje na istotną biologiczną różnicę między osobami, które wykazują skłonności psychopatyczne, a tymi, które ich nie wykazują. Chociaż nie wszyscy ludzie o cechach psychopatycznych łamią prawo i nie wszyscy przestępcy spełniają kryteria psychopatii, istnieje silny związek. Istnieją również dowody na to, że psychopatia wiąże się z bardziej agresywnym zachowaniem.

Na potrzeby badania, neurobiolodzy zeskanowali mózgi 120 uczestników w Stanach Zjednoczonych i przeprowadzili z nimi wywiady za pomocą Psychopathy Checklist-Revised, narzędzia do oceny psychologicznej w celu określenia obecności cech psychopatycznych u ludzi.

Profesor Adrian Raine z Wydziału Kryminologii, Psychiatrii i Psychologii Uniwersytetu Pensylwanii, który jest współautorem badania, napisał: „Ponieważ cechy biologiczne, takie jak rozmiar prążkowia, dziecko może odziedziczyć po rodzicu, te odkrycia dają dodatkowe wsparcie dla neurorozwojowych perspektyw psychopatii, że mózgi wielu przestępców – psychopatów nie rozwijają się normalnie przez całe dzieciństwo i okres dojrzewania.”

 

Wraz z odkryciem, że prążkowie psychopaty jest większe niż u normalnej osoby, zespół odkrył, że posiadanie większego prążkowia zwiększa również potrzebę większej stymulacji u tej osoby. Przybiera to formę „życia na krawędzi” prowadząc do większego emocjonalnego przeżywania wszystkich aspektów życia, co również zwiększa prawdopodobieństwo angażowania się w bardziej impulsywne zachowanie.

Naukowcy mają nadzieję przeprowadzić dalsze badania, aby dowiedzieć się, co powoduje powiększanie się prążkowia u osób z cechami psychopatycznymi.

Profesor Raine dodał, że „nadal potrzebne jest lepsze zrozumienie rozwoju prążkowia. Wiele czynników jest prawdopodobnie zaangażowanych w to, dlaczego jedna osoba ma większe prawdopodobieństwo posiadania cech psychopatycznych niż inna osoba. Psychopatia może być powiązana z nieprawidłowością strukturalną mózgu, która może mieć charakter rozwojowy.”

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię