Podróżujesz? Oto 8 praw które Ci przysługują (a możesz o nich nie wiedzieć)

Warto zapoznać się przynajmniej z niektórymi prawami, które nabywamy wraz z zakupionym biletem. Oto najczęściej spotykane przypadki:

1. Zasada niedyskryminacji

Każdy podróżny ma prawo do tego, aby nie być dyskryminowanym w sposób pośredni lub bezpośredni. Wszyscy są równi bez względu na kolor skóry, przynależność państwową lub wyznanie. Dotyczy to zakupu miejsc w środku transportu, klas w pociągu lub samolocie, a także rezerwacji, czy traktowania przez personel przewoźnika.

2. Prawo do informacji

Wszyscy pasażerowie mają prawo do otrzymywania rzetelnych informacji od personelu w trakcie trwania całej podróży. Wszystkie istotne informacje dotyczące podróży powinne być podawane w sposób czytelny, prostym językiem, dużym drukiem i za pomocą alfabetu Braille’a.

3. Prawo do składania skarg i zażaleń

Pasażer ma prawo złożenia skargi w terminie trzech miesięcy do przewoźnika, jeśli uzna, że jego prawa jako pasażera zostały złamane lub jakość usług jest niezgodna z umową. Przewoźnik zobowiązany jest do ustosunkowania się do zażalenia w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia skargi.

 

4. Odwołanie lotu

Pasażer ma prawo do zwrotu kosztów lub zaoferowania innego połączenia. Zakwaterowanie w hotelu na czas oczekiwania na inny lot. Odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro, chyba że pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu 2 tygodnie wcześniej.

5. Opóźniony lot

Przy opóźnieniu powyżej 2 godzin, posiłki i napoje w ilości adekwatnej do czasu opóźnienia. Prawo do zakwaterowania w hotelu, jeśli wystąpi konieczność oczekiwania jednej lub więcej nocy.

6. Odmowa przyjęcia na pokład

W przypadku odmowy z winy przewoźnika (np. overbooking) przysługują takie same prawa jak w przypadku odwołania lotu.

7. Umieszczenie w innej klasie

W przypadku umieszczenia w klasie niższej linie lotnicze zobowiązane są do zwrotu:

30% ceny biletu w przypadku lotu o długości do 1500 km.
50% ceny biletu w przypadku lotu o długości od 1500 do 3500 km.
75% ceny biletu w pozostałych przypadkach.

 

8. Udogodnienia dla niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne i o ograniczonej sprawności ruchowej mają prawo do tego, aby miały taką samą możliwość podróżowania, jak pozostali pasażerowie, jak pozostali pasażerowie.

Ponadto mają prawo do:

  • dostępu do transportu dla osób niepełnosprawnych bez dodatkowych opłat
  • odszkodowania z powodu uszkodzenia lub utraty sprzętu do poruszania się.

Najlepsze wyszukiwarki tanich lotów

Posłuchaj podcastów: 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię