Polska fabryka jest w stanie wykorzystać 96% odpadów. Można? Można!

0
332

Fabryka Bioelektra w Różankach w zachodniej Polsce działa już paru lat i przetwarza niesortowane odpady komunalne za pomocą innowacyjnej technologii mechanicznej obróbki cieplnej RotoSTERIL.

Dla nich “odpady to nie śmieci, ale surowiec”.

Celem firmy jest maksymalizacja odzysku cennych frakcji z odpadów komunalnych: biomasy (którą po procesie można wykorzystać m.in. rolniczo), szkła, plastików, metali, paliw (RDF/SRF) oraz minerałów.

“Po odpowiednim przetworzeniu odpadu, jedynie 4% jego masy zostaje zeskładowane. 96% odpadów możemy ponownie wykorzystać”

Co ciekawe, na  skuteczność procesu przetwarzania śmieci przez maszyny Bioelektra nie wpływa system wstępnej segregacji. Technologia działa nawet przy całkowitym odstąpieniu od od selektywnej zbiórki.

Technologia mechaniczno-cieplnego przetwarzania (MCP) odpadów RotoSTERIL została zaprojektowana tak, by wszystkie odpady przerobić z powrotem na surowce.

Sednem naszej metody jest sterylizacja odpadów przed przystąpieniem do ich sortowania, dzięki czemu odpady są suche, bezpieczne, bezzapachowe, a ich sortowanie jest w 100% efektywne.

Luc De Rooms, odpowiedzialny za „innowacyjną politykę w zakresie odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym” w Antwerpii powiedział „jest to najbardziej obiecująca technologia, jaką widziałem od lat”.

Technologia opracowana przez Bioelektra Group gwarantuje:

• recykling na poziomie 65% (odzyskiwane są różne surowce wtórne: szkło, plastiki, metale żelazne, aluminium, biomasa wykorzystywana jako substrat do materiałów budowlanych lub środek poprawiający właściwości gleby),
• brak odorów,
• minimalne składowanie (na poziomie 4%),
• prostą zbiórkę odpadów.
Do korzyści środowiskowych zaliczyć można:
• brak emisji do środowiska – żadne szkodliwe substancje nie są wprowadzane do wód, ziemi lub powietrza.
• zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych – o 300 kg ekwiwalentu CO2 dla każdej tony odpadów przetworzonych;
• brak odorów z przetwarzania odpadów;
• niemal całkowity brak składowania odpadów (składowanie do 4% bezpiecznych odpadów poprocesowych) oraz zawrócenie do gospodarki ponad 65% odpadów jako surowców – co pozwala na zmniejszenie konsumpcji surowców wtórnych, dostarczając ekologiczne paliwo OZE (oszczędność energii z produkcji pierwotnej).

Właścicielami spółki są Jarosław Drozd, Paweł Przybylski i Krzysztof Grabowski. Zaczynali w latach 90. w branży handlowej.

Drozd jest m.in. współwłaścicielem firmy produkującej napoje, Paweł Przybylski, w latach 90. dwukrotny mistrz Polski w rajdach samochodowych, specjalizuje się w inwestycjach w nieruchomości, a Krzysztof Grabowski, w przeszłości prezes giełdowego Próchnika, prowadzi hotel pod Iławą.

Bioelektra to dla nas najważniejsze biznesowe przedsięwzięcie w życiu – powiedział Jarosław Drozd.

Nagrody:

  • Zwycięzca „The Circulars 2017” w kategorii “The Dell Circular Economy People’s Choice Award” najbardziej inspirujące, nowatorskie rozwiązanie, stymulujące rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym.
  • „Energy Globe National Award 2017” – najlepszy polski projekt dla ochrony środowiska i zrównoważonego wykorzystania energii.
  • Wyróżnienie Ministra Środowiska „GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii” – RotoSTERIL jako technologia o znacznym potencjale rozwojowym.

 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię