Wsparcie rządu amerykańskiego dla małych biznesów w czasie koronawirusa

W pakiecie stymulacyjnym o wartości ponad 2 bilionów dolarów wspomagającym gospodarkę USA znalazły się również fundusze na ratowanie małych biznesów. Oto kilka z głównych punktów dotyczących „small business”:

• Pakiet stymulacyjny przewiduje program pożyczek wartych 350 miliardów dolarów mających na celu zapewnienie takiej pomocy finansowej, która powstrzyma firmy od dalszych zwolnień pracowników. Więcej informacji na temat programu pożyczek można znaleźć na stronie https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources

• Maksymalna wartość pożyczki dla firm w potrzebie opiera się na kalkulacji średniego miesięcznego kosztu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zarabiających poniżej 100 000 USD (w to wliczone są wydatki na płatne zwolnienie chorobowe, opiekę zdrowotną i inne świadczenia) i pomnożona razy 2.5. Kwota ta równa się 10 tygodniom wydatków firmy na listę płac. Maksymalna dostępna kwota pożyczki wynosi 10 milionów USD.

• Ulga podatkowa dla pracodawców w wysokości 50% od podatku od wynagrodzeń.

• Luźniejsze zasady odpisu strat operacyjnych, które pozwolą przedsiębiorstwom na podanie wyższej ilości strat i szerszej gamie odpisów. Ustawa znosi limit 80% odliczeń strat operacyjnych.

• Opóźnienie w opłaceniu podatku od wynagrodzeń uiszczana przez pracodawcę na ubezpieczenie społeczne. Płatność zostaje przesunięta ze stycznia 2021 na grudzień 2021 roku i grudzień 2022 roku.

• Część z 425 miliardów dolarów środków przeznaczonych na instrumenty kredytowe Rezerwy Federalnej skierowana będzie do małych firm.

• Odroczenie zobowiązania pracodawców do zapłaty pracodawcy części podatków od zatrudnienia.

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię