Kto może wjechać do USA z krajów objętych zakazem podróżowania spowodowanym CoVID-19

0
1576
Canceled travel US quarantine Stamps in passport immigration service control passport stamps with various countries covid-19 us pandemic

Prezydent Trump podpisał cztery proklamacje prezydenckie dotyczące zawieszenia wjazdu imigrantów i nie imigrantów do Stanów Zjednoczonych podczas panującej pandemii. Kto może wjechać do USA z krajów objętych zakazem podróżowania spowodowanym CoVID-19.?

W proklamacjach, które wydał prezydent ustalono ograniczenia wjazdu dla podróżujących do Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z prawem obcokrajowcy, którzy byli w którymkolwiek z poniższych krajów w ciągu ostatnich 14 dni, nie mogą wjechać do Stanów Zjednoczonych:

  • Chiny
  • Iran
  • Strefa Schengen – Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Monako, San Marino, Watykan
  • Wielka Brytania – Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia Północna
  • Republika Irlandii

Wyjątki – kto może starać się o wjazd na terytorium USA?

Proklamacje te nie obowiązują w przypadku tak zwanych wjazdów dotyczących “interesu narodowego”. Oznacza to, że niektórzy podróżujący w interesach, inwestorzy, handlowcy, pracownicy naukowi, sportowcy, studenci i dziennikarze mogą kwalifikować się do wyjątków dotyczących interesu narodowego na mocy Proklamacji Prezydenta (PP) 9993 (strefa Schengen) i 9996 (Wielka Brytania i Irlandia). Kwalifikowani podróżni, którzy ubiegają się o lub mają ważne wizy lub zezwolenie ESTA, mogą podróżować do Stanów Zjednoczonych, nawet jeśli PP 9993 i 9996 pozostają w mocy zgodnie z poniższymi procedurami:

Studenci

Studenci podróżujący ze strefy Schengen, Wielkiej Brytanii i Irlandii z ważnymi wizami F-1 i M-1 nie muszą kontaktować się z ambasadą lub konsulatem w celu ubiegania się o specjalne pozwolenie na wjazd . Studenci, którzy mają „continuing attendance (stałą obecność)” na formularzu I-20 mogą wrócić do szkoły.

Studenci starający się o nowe wizy F-1 lub M-1 powinni sprawdzić status wizowy w najbliższej ambasadzie lub konsulacie. Studenci, którzy mają „initial attendance (wstępną frekwencję)” na formularzu I-20 lub są nowymi studentami w instytucjach działających wyłącznie online, nie mogą wjechać do Stanów Zjednoczonych.

Osoby przybywające na pogrzeby

Cudzoziemiec może kwalifikować się do wyjazdu powołując się na “interes narodowy” w przypadku śmierci członka najbliższej rodziny – matki, ojca, brata, siostry, dziecka, w Stanach Zjednoczonych. Aby wjechać do USA należy przedstawić poniższe dokumenty:

  • dowodu śmierci najbliższego członka rodziny
  • datę pogrzebu
  • dowód pokrewieństwa.

Obecność na weselu / Ceremonie ukończenia szkoły / Sprowadzanie dzieci do USA / Turystyka

Żadna z powyższych sytuacji nie kwalifikuje się do otrzymania pozwolenia na wjazd do USA z powodu tzw. interesu narodowego.

Przyjazd do USA na leczenie

Osoby udające się na leczenie i ich towarzysze podróży (krewni lub opiekunowie) mogą uzyskać wyjątek z ramienia interesu narodowego jeśli spełnioną poniższe warunki:

  • muszą dostarczyć dwa listy od lekarza, jeden z kraju ojczystego z informacją o chorobie i powodach, dla którego opieka musi być wykonywana w Stanach Zjednoczonych, oraz jeden od świadczeniodawcy w Stanach Zjednoczonych, stwierdzający, że są gotowi leczyć taki przypadek.
  • przedstawią w jaki sposób zostanie uregulowana opłata za leczenie

Zawodowi sportowcy, menedżerowie lig i trenerzy oraz osoby na ich utrzymaniu

Zawodowi sportowcy, którzy rywalizują w ligach i ich przywódcy, a także ich zasadniczy personel i osoby na ich utrzymaniu, nie muszą ubiegać się o prawo wjazdu z ramienia interesu narodowego.  Przedstawiciele ligi mogą napisać notatkę, aby potwierdzić status osoby jako osoby zwolnionej z proklamacji prezydenta. Podróżujący sportowcy, kierownicy zespołów oraz ich personel i osoby na utrzymaniu powinni nadal uzyskać zezwolenie na podróż od Urzędu Celnego i Ochrony Granic – Customs and Border Protection, nawet jeśli mają wizę. Jeśli wizy nie posiadają muszą umówić sie na spotkanie z konsulem w najbliższym konsulacie lub ambasadzie. Ligi, które mogą starać się o wjazd obejmują: Major League Baseball, National Basketball Association, National Basketball Association, Tour Professional Golfers ‘Association, Ladies Professional Golf Association Tour, National Hockey League, Association of Tennis Professionals i Women’s Tennis Association.

Osoby podróżujące w interesach inwestorzy, pracownicy naukowi, studenci J-1, dziennikarze i handlowcy

Wszyscy wyżej wymienieni, posiadający ważną wizę odpowiedniej klasy, zezwolenie ESTA wydane przed datą wejścia w życie PP 9993 lub 9996 lub którzy chcą ubiegać się o wizę i konsul uzna, że kwalifikują się do wyjątku związanego z interesem narodowym, muszą skontaktować się z najbliższą ambasadą lub konsulatem USA przed podróżą. Jeśli zostanie zatwierdzony wyjątek związany z interesem narodowym, będą również mogli odbyć podróż do USA na podstawie ważnej wizy lub zezwolenia ESTA, stosownie do przypadku.

ZSS

 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię