Boże Ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Fot. Silar wikimedia.org

Kościół przeżywa dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywaną tradycyjnie Bożym Ciałem. Ulicami polskich miast i wiosek przejdą procesje eucharystyczne, które są wyrazem szacunku, miłości i wiary w realną obecność Jezusa w Eucharystii.

Ksiądz Robert Ogrodnik z Fundacji Culture Memoriae przypomina słowa świętego Jana Pawła II, który mówił, że Eucharystia jest sercem Kościoła. Nawiązuje do celebracji procesji Bożego Ciała na Watykanie. Jak mówi ksiądz Ogrodnik Jan Paweł II zawsze organizował uroczystość Bożego Ciała w Rzymie, nawet kiedy był już chory, i nie mógł chodzić, choć bardzo chory, ale uczestniczył.

 

Kapłan nawiązuje do objawień błogosławionej Juliannie z klasztoru Mont Cornillon w Belgii, które wyjaśniają genezę dzisiejszej uroczystości. Jak zaznacza ksiądz Robert Ogrodnik w Wielki Czwartek Pan Jezus ustanowił sakrament kapłaństwa i Eucharystii, jednak w objawieniu błogosławionej Joannie przekazał, że pragnie, by ustanowiono osobne święto dla uczczenia Jego Ciała i Krwi w Najświętszym Sakramencie.

Ksiądz Robert Ogrodnik zachęca do licznego uczestniczenia w procesji eucharystycznej i zamanifestować publicznie naszą jedność, miłość do Chrystusa, Kościoła, a także do Ojczyzny – bo jest to nasza polska tradycja.

W polskiej tradycji dekoracje czterech ołtarzy nawiązują do Ewangelii, często także do wydarzeń z życia społecznego. Polską tradycją stają się również kwietne kobierce w kościołach, po których niesiona jest monstrancja z Najświętszym Sakramentem.
Udział w mszy świętej jest dzisiaj obowiązkowy. Natomiast udział w procesji Bożego Ciała jest dobrowolny. Osoby uczestniczące w niej mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

(iar)

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię