Czy świat jest bezpieczny? Światowe bezpieczeństwo według Global Peace Index

Każdego roku  Institute for Economics and Peace (IEP) publikuje Global Peace Index, w którym klasyfikuje państwa w oparciu o bezpieczeństwo biorąc pod uwagę takie czynniki jak przestępczość, morderstwa, niestabilność polityczna, terroryzm, brutalność rządów czy demonstracje.

Według IEP filarami pokoju i bezpieczeństwa są:

Dobrze działający rząd

Dobrze funkcjonujący rząd zapewnia wysoką jakość służby publiczne i cywilne, wzbudza zaufanie i uczestnictwo, demonstruje stabilność polityczną i stoi na straży praworządności.

Zdrowe środowisko biznesowe

Zdrowa konkurencyjność biznesowa i ekonomiczna oraz istnienie instytucji wspierających sektor prywatny.

 

Akceptacja praw innych

Kraje pokojowe często mają formalne przepisy, które gwarantują podstawowe prawa i wolności człowieka oraz nieformalne normy społeczne i kulturowe odnoszące się do zachowań obywateli.

Dobre relacje z sąsiadami

Pokojowe stosunki z innymi krajami prowadzą do niższych konfliktów regionalnych i wewnątrz krajowych.

Swobodny przepływ informacji

Wolne i niezależne media rozpowszechniają informacje w sposób, który prowadzi do większej wiedzy obywateli.

Wysoki poziom kapitału ludzkiego

Wykwalifikowana baza, edukacja społeczeństwa, troska o młodzież, partycypacja polityczna i społeczna.

 

Niski poziom korupcji

Kraje pokojowe mają tendencję do zapewniania równego dostępu do zasobów, takich jak edukacja, zdrowie i mniej w stopniu sprawiedliwość w podziale dochodów.

Naukowcy sporządzają raport wzięli pod uwagę 23 wskaźniki bezpieczeństwa. Oto co odkryli kompilując tegoroczny indeks:

 • Średni poziom globalnego pokoju pogorszył się o 0,3 procent w 2022.
 • Trend pogarszającego się bezpieczeństwa trwa już od 14 lat. W tym okresie 11 razy indeks spadł.
 • Najnowszy indeks wykazał poprawę bezpieczeństwa w 90 krajach.
 • W 71 odnotowane pogorszenie.
 • W 3 krajach nie odnotowano zmian w porównaniu z rokiem poprzednim.
 • Największe pogorszenie odnotowano w pięciu badanych wskaźnikach: terror polityczny, relacje z sąsiadującym krajem, intensywność konfliktu wewnętrznego, liczba uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych oraz niestabilność polityczna.
 • Zarejestrowano poprawę we wskaźnikach takich jak terroryzm, broń nuklearna i ciężka, zgony spowodowane konfliktem wewnętrznym, wydatki wojskowe, osadzenia w więzieniach.
 • Jest to 7 rok z kolei kiedy liczba zgonów spowodowanych terroryzmem spada
 • Region Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej jest najniebezpieczniejszym na świecie.
 • Europa pozostaje najspokojniejszym regionem świata.
 • Europa jest domem dla czterech z pięciu najbardziej pokojowych krajów.
 • Islandia jest najspokojniejszym krajem.
 • Afganistan pozostaje najmniej pokojowym krajem, sytuacja ta utrzymuje się od 5 lat.
 • Pięć krajów o największym pogorszeniu bezpieczeństwa to Ukraina, Gwinea, Burkina Faso, Rosja i Haiti.
 • Pięć krajów z odnotowaną największą poprawą to Libia, Egipt, Arabia Saudyjska, Filipiny i Algieria.
 • Wydatki wojskowe jako procent PKB spadły w 99 krajach.
 • Wydatki wojskowe jako procent PKB wzrosty w 39 krajach.
 • Pogorszyła się niestabilność polityczna aż w 51 krajach.
 • Tylko w 26 krajach niestabilność polityczna polepszyła się.
 • Wskaźnik terroru politycznego wzrósł do najwyższego poziom od powstania GPI w 2008 roku.
 • Dziesięć krajów zdobyło najgorszy wynik w terrorze politycznym z możliwych. Wśród nich są  Jemen, Wenezuela, Afganistan, Syria, Korea Północna i Birma.
 • Liczba osób przymusowo przesiedlonych na świecie wzrosła z 31 milionów w 2008 roku do ponad 88 milionów w 2022 roku.

 

15 najbezpieczniejszych krajów świata na liście 2022 to:

1. Islandia

2. Nowa Zelandia

3. Irlandia

4. Dania

5. Austria

6. Portugalia

7. Słowenia

8. Czechy

9. Singapur

10. Japonia

11. Szwajcaria

12. Kanada

13. Węgry

14. Finlandia

15. Chorwacja.

Polska zajęła miejsce 25. w ogólnoświatowym rankingu i 18. w rankingu europejskim.

Stany Zjednoczone uplasowały się na 129. ogólnoświatowej pozycji. USA wyprzedziły takie kraje jak Zimbabwe, Azerbejdżan, Uganda, El Salvador czy Kenia.

Więcej danych na temat bezpieczeństwa i pokoju można znaleźć na stronie https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2022/06/GPI-2022-web.pdf

Posłuchaj podcastów: 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię